O prázdninách mohou učitelé opět do divadelní školy!

středa 20. června 2012 ·

Po vřelém přijetí loňského pilotního ročníku připravilo Národní divadlo moravskoslezské (NDM) Letní divadelní školu pro pedagogy i letos.

Na velmi úspěšnou loňskou Letní divadelní školu naváže Národní divadlo moravskoslezské v úterý 28. srpna 2012 a bude tak jako jedno z mála českých divadel pokračovat v systematické spolupráci s pedagogy a školami. Celodenní seminář proběhne opět v neformálním prostředí Divadelního klubu Divadla Jiřího Myrona a účast na něm mají pedagogové zdarma. Hlavní náplní Letní divadelní školy budou workshopy ke konkrétním inscenacím včetně ukázek práce s pracovními listy a představení některých metod a principů, které se dají plně využít při reflexi divadelního představení s dětmi či studenty. Workshopy povedou a o své zkušenosti se podělí pedagogové, profesionálové oboru Divadlo a výchova, dále dramaturgové a režiséři NDM. Na závěr celodenního semináře je na programu komentovaná prohlídka Divadla Antonína Dvořáka s ředitelem NDM Jiřím Nekvasilem.

„Letní divadelní škola je ideální příležitostí, jak nabídnout pedagogům různé možnosti práce s divadelním představením ve vyučování, představit jim divadlo zevnitř a zároveň zjistit jejich představy a potřeby, seznámit se s jejich názory a reflexemi naší práce. Loni jsme po semináři obdrželi mnoho nadšených reakcí a také podnětných připomínek, takže slibujeme letošní ročník o mnohé z nich ještě vylepšit," uvádí organizátorka mimořádných projektů Dita Eibenová.

V systematickém přístupu ke vzdělávání dětí a mládeže můžou být pro česká divadla velkou inspirací například Royal Opera House v Londýně, Vídeňská státní opera, Bavorská státní opera v Mnichově či Teatro Real v Madridu.


Letní divadelní škola pro pedagogy 2012

Úterý 28. srpna 2012, 8.30 – 17.10 hodin, Divadelní klub (vstup přes vrátnici Divadla Jiřího Myrona z ulice Milíčova)

Kapacita semináře je omezena na 50 pedagogů základních a středních škol z celého Moravskoslezského kraje, kontakt pro registraci do 21. června 2012 je letnidivadelniskola@ndm.cz


Program Letní divadelní školy 2012

8.30 – 9.00 Registrace
9.00 – 9.10 Úvodní slovo k LDŠ, Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla moravskoslezského

9.10 – 10.15 Workshop I: Sůl nad zlato, Ivanov
Představení některých metod a principů, se kterými pracuje obor Divadlo a výchova a které se dají plně využít při reflexi divadelního představení s dětmi či studenty s praktickými ukázkami metodik k činoherním představením NDM Sůl nad zlato a Ivanov
MgA. Tereza Vyvijalová, Atelier Divadlo a vzdělávání při JAMU v Brně

10.15 – 11.00 Workshop II: Bohéma
Dramaturgický úvod – Daniel Jäger, dramaturg opery NDM
Jak pracovat s inscenací opery ve výuce? Prezentace pracovních listů k opeře Bohéma – Mgr. Terezie Dörrerová, Základní škola Mládí, Orlová

11.15 – 12.15 Workshop III: Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť
Bible jako muzikál? Úplně prvním dílem legendární britské dvojice TimRice a Andrew LloydWebber se stal starozákonní příběh o patriarchovi Jákobovi a jeho dvanácti synech.
Ukázka z představení v podání dětí Operního studia NDM
Gabriela Petráková, šéfka souboru opereta/muzikál a Patrick Fridrichovský, dramaturg souboru opereta/muzikál

13.15 – 13.30 Patnáct minut pro NDM

13.30 – 14.30 Workshop IV: Poprask na laguně
Praktická ukázka workshopu k inscenaci
MgA. Tereza Vyvijalová, Atelier Divadlo a vzdělávání při JAMU v Brně
Marek Pivovar, dramaturg

14.30 – 15.30 Workshop V: Armida
Proč je Dvořákova poslední opera podle eposu TorquataTassa Osvobozený Jeruzalém aktuální a přitažlivá? Slovo režiséra a prezentace pracovního listu.
Mgr. Markéta Šňupárková, Matiční gymnázium, Ostrava
Jiří Nekvasil, režisér inscenace

15.30 – 15.50 Vydávání certifikátů

16.10 – 17.10 Prohlídka Divadla Antonína Dvořáka s ředitelem Jiřím Nekvasilem // pro zájemce // nutno rezervovat předem (limitovaná kapacita)

Kontakt pro registraci účastníků: letnidivadelniskola@ndm.cz


Z ohlasů na loňský první ročník

„Vážení, je to výborný nápad. Přimlouvám se za další ročník. Velmi bych přivítala možnost mít na vašem webu připravený materiál, který by sloužil k přípravě na návštěvu divadla. Chceme diskutovat o úspěšných představeních. Chceme se setkávat a vzájemně si vyměňovat informace, zkušenosti, postřehy. Ráda se připojím k týmu, který by zpracovával metodické materiály."

„Děkuji za příjemně strávený den v atmosféře divadla. Považuji za velmi přínosné pro mou práci všechny aktivity, které proběhly, zejména přiblížení divadla školám. Další Letní divadelní školy bych se ráda zúčastnila, doporučuji však „protáhnout" ji aspoň do dvou dnů. Člověka napadají myšlenky, jak by škola mohla přitáhnout děti a mládež k divadlu, ke vztahu k divadelnímu umění… a spousta nápadů tak přijde až cestou domů, zítra…"

0 komentářů: