Vyšla Pedagogická orientace 2/2012

středa 5. září 2012 ·

Pedagogická orientace je vědeckým recenzovaným časopisem, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, školské politiky a vzdělávání učitelů. Cílem časopisu je podporovat rozvoj pedagogického myšlení. Co je obsahem letošního druhého čísla?


Editorial
Jiná dimenze – Petr Urbánek

Studie
Lazarová, B., Pol, M., Hloušková, L., Novotný, P., & Sedláček, M. (2012): Organizační učení v odborných diskurzech
Kuřina, F. (2012): Didaktické znalosti obsahu a matematické vzdělávání učitelů Minaříková, E. & Janík, T. (2012): Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení
Gavora, P. & Majerčíková, J. (2012): Vnímaná zdatnosť (self-efficacy) učiteľa: oblasť vyučovania a oblasť spolupráce s rodičmi
Babiaková, S. (2012): Komparácia profesijných činností slovenských, českých a poľských učiteľov na primárnom stupni školy Pešková, K. (2012): Vizuální prostředky pro výuku reálií: výsledky analýzy učebnic němčiny

Zprávy
Hradeční pedagogové hostili konferenci s tematikou Gramotnost ve škole – Václav Víška, Eva Švarcová
11. konference Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a dalších edukačních médií – Jana Stejskalíková, Karolína Pešková
Elementary Mathematics Education 2012 - zpráva z konference – Martina Uhlířová
Konference Výzkum v oblasti učení a vyučování cizích jazyků – Miroslav Janík

Recenze
Kosová, B. & Porubský, Š. (2011): Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989 – Jan Průcha
Průcha, J. (2012): Alternativní školy a inovace ve vzdělávání (třetí, aktualizované vydání – Petr Urbánek
Hanuliaková, J. (2010): Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi – Renáta Polakovičová
Šeďová, K., Švaříček, R. & Šalamounová, Z.: Komunikace ve školní třídě – Hana Kasíková
Hrbáčková, K. et al. (2012): Kognitivní a nonkognitivní determinanty rozvoje autoregulace učení studentů – Josef Maňák
Tilinger, P., Lejčiarová, A., Erlebachová, A., Svoboda, P., & Suchý, J. (2012): Sport osob s intelektovým postižením – Markéta Šauerová


Texty článků najdete ZDE.

0 komentářů: