Jak naučit děti správně psát?

úterý 4. září 2012 ·

Nadcházející školní rok bude znamenat zahájení nové životní etapy pro téměř 105 tisíc dětí nastupujících do prvního ročníku základních škol. Pravidelný denní režim, výuka čtení a psaní – to jsou hlavní úkoly, které na děti čekají v jejich nové roli školáka. Přitom způsob, jakým se naučí psát v první třídě, poznamená styl jejich psaní na celý život.

Rodiče si někdy neuvědomují, že psaní je komplexní aktivitou, kterou ovlivňuje řada faktorů – správný úchop psací pomůcky, rozcvičení ruky, světlo či židle, na níž dítě sedí. Odpověď na otázku Jak správně psát? lze přitom najít díky ojedinělému stejnojmennému projektu. Rodičům i pedagogům nabízí rady pro nácvik úhledného a čitelného písma, stejně jako rady jak zařídit pracovní koutek dítěte.

Díky neziskovému projektu Jak správně psát mají rodiče příležitost úspěšně zvládnout správnou techniku psaní svých dětí. „Výuku psaní nelze zlehčovat. Vždyť nás doprovází každý den po celý život,“ upozorňuje garantka projektu Mgr. Jana Johnová, Ph.D., která vyučuje prvopočáteční čtení a psaní na Katedře primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, a dodává: „Ve své praxi se setkávám s tím, že rodiče chtějí, aby jejich dítě psalo úhledně a čitelně, ale nevědí, jak tohoto cíle dosáhnout. Nesprávný postup, přetěžování a následná únava ruky může být příčinou vybudování negativního vztahu k psaní.“ Taková situace je podle dětského psychologa PhDr. Václava Mertina nežádoucí a nepříznivě ovlivňuje chuť dítěte do další výuky: „Velmi by nám mělo vadit, když děti nemají při vzdělávání radost, když je netěší, když po něm netouží.“

Nácvik správného psaní lze přitom zvládnout s úsměvem na tváři. Právě to je cílem projektu Jak správně psát. Všem zájemcům nabízí rady, jak má dítě u psaní sedět, jak si má rozcvičit ruku před psaním a jaké psací pomůcky jsou pro malé žáčky vhodné. Úhledné a čitelné písmo je totiž ovlivněno řadou faktorů. Zlozvyky, které se dítě v prvním ročníku naučí, se pak jen těžko odstraňují. „Dítě by si mělo už v předškolním věku trénovat hrubou motoriku ruky. Při přechodu na základní školu pak lépe zvládne jemnou motoriku psaní,“ radí Pavel Kaupa, spolumajitel českého výrobce psacích pomůcek, společnosti Centropen, a dodává: „Pro správné psaní je potřeba používat správné psací pomůcky. Proto jsme vyvinuli ergonomické pero Tornado s trojúhelníkovým držením. To motivuje děti ke správnému úchopu pera, nepřetěžování svalů na ruce a nácviku jemné motoriky ruky.“

Rodiče, kteří se potýkají s problémy při psaní svých dětí, se mohou obrátit na online poradnu projektu Jak správně psát, kde jim poradí a pomohou garanti – odborníci na didaktiku psaní.

Kromě správné techniky je při výuce psaní důležitá pochvala. Její význam vyzdvihuje i dětský psycholog PhDr. Václav Mertin: „Je potřeba ocenit zájem, snahu, trpělivost, množství odvedené práce, úsilí vedoucí k výsledkům, ale i dobrou atmosféru při práci. Výlučně kritické hodnocení totiž neukazuje dítěti cestu, jak příště činnost zlepšit. Zatímco ocenění ano.“

Psaní i nástup do prvního ročníku pro děti znamená dodržování určitých návyků a pravidel. Pro prvňáčky může být toto období velmi složité, protože se vše rychle mění. „Pokud dbáme na dodržování správných návyků, dítě motivujeme a chválíme za jeho pokroky, tak mu nástup do školy, psaní i všechny nové povinnosti zpříjemníme. Ze vzdělávání pak bude dítě mít radost,“ dodává doktor Mertin.

Podrobné informace o projektu a správném psaní naleznete na webu www.jak-spravne-psat.cz.


Věděli jste, že:
– správné psaní je ovlivněno také správným sezením,
– zásady pro psaní leváků jsou velmi podobné těm, které platí pro praváky,
– před začátkem a v průběhu psaní by si mělo dítě uvolnit ruku,
– dítě by mělo držet hlavu od pracovní plochy ve vzdálenosti 30–35 centimerů,
– děti lépe vnímají předměty zblízka, a proto se jim často snaží přiblížit.______________

O projektu Jak správně psát

Tato ojedinělá aktivita vznikla pod patronací společnosti Centropen – středoevropského lídra ve vývoji a výrobě psacích potřeb, který věnuje značnou pozornost výzkumu v oblasti psaní dětí. Projekt má rodičům a učitelům přinést komplexní rady z oblasti psaní dětí – jak rozcvičovat ruku a nepřetěžovat svaly, jak uzpůsobit pracovní koutek dítěte a jak docílit úhledného a čitelného písma u dětí. Projekt si klade za cíl stav, kdy psaní bude dětem přinášet radost. Vznikl v roce 2010 a je realizován také na Slovensku. V obou zemích funguje také online poradna pro rodiče a učitele, kteří zde mohou s garanty projektu řešit individuální dotazy a problémy. Odbornou garantkou projektu v České republice je Mgr. Jana Johnová, Ph.D., vyučující na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Pro Slovensko je odborným garantem Mgr. Marcel Kubinský, speciální pedagog Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva Vysoké Tatry.

0 komentářů: