Končí práce na Národní soustavě povolání

středa 31. října 2012 ·

Trh práce se dramaticky mění. Alarmující je nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oborech strojírenství, elektrotechnika, telekomunikace a informační technologie. Situace dozrála do bodu, kdy bylo jasné, že se musí řešit.


Zdroj: Národní soustava povolání, příloha Hospodářských novin 18. 10. 2012

Byla vypsána veřejná zakázka, jejíž realizací bylo pověřeno konsorcium Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a firmy TREXIMA. Cílem bylo zmapovat trh práce a vyvolat celospolečenskou debatu…

Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR, v úvodu přílohy „Národní soustava povolání bude žít dál!“ píše: „Proč jsme se do budování tohoto komunikačního nástroje pro všechny aktéry na trhu práce pustili? Z jasného důvodu – protože situace na trhu práce je kritická. Na jedné straně máme dlouhodobý nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků a přitom Úřad práce ČR je přeplněn vysokoškoláky a uplatnění v praxi těžko hledají také absolventi některých učňovských oborů. Proto spatřují zaměstnavatelé v realizaci Národní soustavy povolání a na ni navazující Národní soustavy kvalifikací základní stavební kámen systému dalšího profesního vzdělávání, který pomůže rychle a operativně řešit současný nedostatek pracovníků v určitých oborech.

Za hlavní přínos považuji to, že se na tvorbě obou systémů podílejí sami zaměstnavatelé, kteří už nechtěli čekat na stále nepřicházející pomoc a vzali řešení do svých rukou. Proto ustavil Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s Hospodářskou komorou České republiky celkem 29 sektorových rad složených právě ze zástupců významných zaměstnavatelů, střešních organizací a vzdělavatelů, které nyní pokrývají téměř veškerá odvětví národního hospodářství. (Do sítě rad je zapojeno 2000 osob.)

Národní soustava povolání je katalog uložený na webových stránkách www.nsp.cz, který obsahuje již téměř tři tisíce položek, konkrétně 1091 povolání a 1706 typových pozic. Tvoří aktuální a flexibilní systém mapování trhu práce a obsahuje informace o pracovních pozicích, které jsou žádané a uplatnitelné, a o kompetencích, jež jsou v jednotlivých povoláních potřeba. Všechny tyto údaje slouží nejen pro uchazeče o práci, ale také pro práci podnikových personalistů, pracovníků Úřadu práce ČR a poradenských služeb a pro ovlivňování obsahu odborného vzdělávání…

…Důležitým výstupem z řešení sektorových dohod, na kterém se sektorové rady podílely, byla tzv. průřezová témata. Jedná se o popis celostátně platných problémů a bariér v systému celoživotního učení, které jsou podobné napříč všemi obory, a proto se jimi zabývali odborníci ze všech sektorů. K těmto tématům patří spolupráce vzdělávacích institucí a podniků, podpora vybraných oborů s důrazem na technické a řemeslné obory, struktura a optimalizace sítě škol s vazbou na jejich regionální uspořádání a vazba dalšího vzdělávání na trhu práce. Každé z těchto témat bylo zpracováno do studie „Shrnutí podnětů a názorů sektorových rad v rámci řešení průřezových témat a zásadních bariér v oblasti rozvoje lidských zdrojů v ČR", ta je uložena na stránkách www.nsp.cz.

I když realizace veřejné zakázky končí, věřím, že Národní soustava povolání vstoupí v život a usnadní tak práci všem, pro které je určena,“ uzavírá Zdeněk Liška.


Celý text článku najdete ZDE

0 komentářů: