Ludmila Kubelková: Děti cizinců na základní škole

úterý 2. října 2012 ·

Pedagogická knihovna J. A. Komenského nabízí mimo jiné služby také rešerše z Pedagogické bibliografické databáze.

Tentokrát nabízíme výběrovou rešerši na téma Děti cizinců na základní škole – ZDE.

Najdete zde odkazy na 19 článků např. s touto tématikou: problémy dětí cizinců v české škole, jak se k nim chovají čeští žáci, příprava učitele na práci s žákem-cizincem, zkušenosti se začleňováním do vyučovacího procesu, využití dramatické výchovy, metodický list, model výuky, pravopisné problémy těchto žáků a jejich šance zvládnout český jazyk…

Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) nebo v papírové podobě e-mailem na adrese kubelkova@npmk.cz 

0 komentářů: