Informační portál o inkluzívním vzdělávání

pátek 2. listopadu 2012 ·

Občanské sdružení Rytmus provozuje internetový portál www.inkluze.cz zaměřený na inkluzívní vzdělávání, s důrazem na problematiku začleňování dětí s postižením.

Inkluzívní vzdělávání, neboli společné vzdělávání, je založeno na principech, že všichni žáci mají právo být vzděláváni ve skupinách se svými vrstevníky a mohou mít, anebo mají prospěch z výuky ve školách v místě svého bydliště. Portál podporuje rozvoj inkluzívního vzdělávání tím, že přináší nové informace, inspiraci a příklady osvědčených metod nejen pro vyučující, rodiče, ale i širší veřejnost.


Co na Inkluzi najdu?

Pokud vás tato problematika zajímá, naleznete tu články a reportáže z běžných základních škol v České republice, které přijaly a úspěšně vzdělávají děti se znevýhodněním. Najdete v nich názory ředitelů škol a jejich pedagogů na inkluzívní výuku. Dozvíte se o postojích rodičů, jejich doporučeních i nesnázích, se kterými se museli vypořádat. Dočtete se o tom, co si děti myslí o společném vzdělávání, co ve škole preferují, co je těší nebo s čím se naopak perou. Portál se nezaměřuje pouze na Česko, ale přináší zkušenosti a příklady dobré praxe i ze zahraničí.

Pro učitele a asistenty pedagoga může být portál inspirací k výuce, neboť na Inkluzi je k dispozici množství metodických materiálů, příruček a doporučených zdrojů. Pravidelně jsou zveřejňovány pozvánky na vzdělávací kurzy určené jak rodičům, pedagogům, tak širokému publiku. Portál sleduje aktuálně platnou legislativu a v případě jakýchkoli dotazů či nejasností ohledně začleňování dětí s postižením je k dispozici online poradna.

Mnohem více se dočtete na internetové adrese www.inkluze.cz

0 komentářů: