Žáci 8. tříd základních škol mají šanci zlepšit prostředí, kde žijí

pondělí 5. listopadu 2012 ·

Nadační fond Tesco v partnerství se společností EDUin finančně podpoří projekt Extra třída, mezi školy rozdělí 1 300 000 Kč.

V těchto dnech startuje nový program pro školy s názvem Extra třída, jež podporuje žákovské projekty zaměřené na spolupráci s místní komunitou. S projektem přichází obecně prospěšná společnost EDUin v partnerství s Nadačním fondem Tesco, který mezi úspěšné třídy rozdělí 1 300 000 korun. Vstupem do Extra třídy fond zároveň mění přístup ke svému grantovému řízení. Stejně jako loni sice podpoří nejlepší školní projekty, ty ale prostřednictvím svých škol předkládají sami žáci, kteří si při práci na projektu osvojí dovednosti užitečné v praktickém životě.

„Je skvělé, že díky Extra třídě jsou žáci motivováni k přípravě a realizaci projektu, který bude mít pozitivní dopad na život v dané obci,“ říká manažerka Nadačního fondu Tesco Martina Šilhánová a dodává: „Projekt naplňuje současné zaměření fondu, jehož cílem je především podpora rodiny a vzdělávání dětí a mládeže. Těší nás proto, že se můžeme podílet na projektu posilující spolupráci školy a místní komunity.“ Žáci mají nyní dva měsíce na vytipování a přípravu projektu, který by vycházel z potřeb místních lidí a přispěl tak ke zkvalitnění života v okolí jejich školy. Nejlepší projekty, které získají grant, pak vybere odborná komise v prosinci. Vlastní realizace úspěšných projektů je plánována na první polovinu příštího roku.

Do programu se mohou zapojit všechny školy, které jsou certifikovány značkou Rodiče vítáni, jež rodičům zaručuje základní standardy vstřícné komunikace a jednání ze strany školy. Pod vedením patrona z řad učitelů mohou žákovské týmy v rámci projektu zorganizovat například festival, výstavu či proměnit vzhled konkrétního místa třeba zřízením naučné stezky nebo výsadbou stromů. Hledají se projekty, které přispějí ke zkvalitnění života obce nebo čtvrti. Podmínkou je, že žáci v maximální míře zajistí práce související s projektem sami a finance, které díky grantu obdrží, využijí především na nákup materiálu a specializovaných služeb. Projekt po jeho ukončení přivítají ti, pro které byl určen, tedy lidé, kteří v místě školy žijí. Individuální dárci navíc mohou iniciativu žáků ocenit tím, že přispějí na jejich odměnu.

Grantová řízení patřila v minulých letech mezi stěžejní projekty Nadačního fondu Tesco. Jen vloni se do grantového řízení určeného pro základní a střední školy přihlásilo celkem 403 subjektů, téměř čtyřikrát více než v roce 2010. Díky grantům si pětačtyřicet úspěšných škol, včetně speciálních pro handicapované děti a mládež, mohlo pořídit nové technické a sportovní vybavení.


_______________

O Nadačním fondu Tesco

Založení Nadačního fondu Tesco v roce 2009 bylo logickým vyústěním dlouholeté systematické pomoci společnosti Tesco neziskovému sektoru. V současné době fond podporuje zejména projekty týkající se rodiny a vzdělávání dětí a mládeže, věnuje se i podpoře životního prostředí. Fond nyní podporuje především oblast pěstounské péče – na pomoc opuštěným dětem bez rodiny přispívají zejména zaměstnanci a zákazníci společnosti Tesco v rámci projektu Běh pro život. V partnerství se společností EDUin fond letos představil program Extra Třída, prostřednictvím kterého finančně podpoří žákovské projekty zaměřené na spolupráci s místní komunitou. Podporu Nadačního fondu Tesco má také ekologický projekt s názvem Ekoškoly.


V loňském roce fond rozdělil více než sedm a půl milionu korun, největší díl prostředků, přes 3, 5 mil. Kč získaných z projektu Běh pro život, šlo na zajištění domácí péče 160 onkologicky nemocných dětí po dobu dvou let. Další více než tři miliony korun Nadační fond Tesco rozdělil v rámci grantového řízení mezi základní a střední školy na technické a sportovní vybavení. Více informací ZDE.

0 komentářů: