Základní výzkum dostane v roce 2013 o 300 miliónů více než letos

čtvrtek 27. prosince 2012 ·

Grantová agentura České republiky v roce 2013 rozdělí na projekty základního výzkumu téměř 3,2 miliardy korun, a to jak na již běžící projekty, tak na projekty, na něž byla vypsána soutěž v tomto roce. Pro srovnání: v roce 2012 disponovala GA ČR 2,9 miliardami korun.

„Rozhodně oceňuji to, že výdaje na výzkum a vývoj se zatím i přes trvající ekonomickou krizi nesnižují. Změny v alokaci peněz mezi tzv. velké hráče, tedy vysoké školy a ústavy Akademie věd ČR, reflektují skutečnost, že ve srovnání s minulostí se na vědecké produkci ve stále větší míře podílejí vysoké školy,“ uvedl předseda Grantové agentury ČR Petr Matějů. „Do projektů základního výzkumu, který se řeší v ústavech AV ČR, plyne téměř 40 procent veškerých účelových prostředků, které GA ČR rozděluje.“

V končícím roce 2012 činil podíl vysokých škol na přidělených grantech 55,6 procenta a AV ČR 38,6 %. Zbývající část mířila do ostatních institucí zabývajících se základním výzkumem, např. některých zdravotnických zařízení, muzeí, neziskovek nebo nadací.

Téměř shodný poměr rozdělených peněz vyšel v roce 2012 i u tzv. projektů excelence. Jde o mezioborové projekty základního výzkumu řešené širšími výzkumnými týmy, které se vymykají standardním skupinám grantových projektů GA ČR. Na řešení projektů excelence se podílí 41 týmů z ústavů AV ČR a 44 týmů z vysokých škol.

„Konkurence v soutěži o granty je čím dál ostřejší, protože počet podaných projektů roste rychleji než disponibilní prostředky. To nás zavazuje k tomu, aby šlo o soutěž transparentní a spravedlivou, která zajistí, že prostředky na základní výzkum nakonec doputují k těm nejlepším.“ uvedl předseda GA ČR.

0 komentářů: