Jak rozvíjet inovativní výukové prostředí ve škole

čtvrtek 21. března 2013 ·

G. Couros, ředitel divize Inovativní učení a vyučování v kanadské provincii Alberta, se zamýšlí nad tím, jak rozvíjet kulturu tvořivosti a inovací a jak rozvíjet školu jako „učící se“ organizaci. Uvádí 11 klíčových zásad pro rozvíjení inovativního výukového prostředí ve škole.

Zdroj: SCIO – výběr ze zpráv, novinek a zajímavostí ve vzdělávání z anglicky psaných zdrojů k datu 18. listopadu 2012


1. přijmout kulturu otevřenosti a zapojit se do ní – to napomáhá šíření pozitivní kultury a setkávání se s novými myšlenkami,

2. zaměřit se na obsah výuky, nikoliv na technologie – využití technologií pak rozšíří možnosti,

3. zvládnout digitální média – naučit děti žít se sociálními médii a s jejich pomocí něco dokázat,

4. zúžit záběr na několik technologií, které se využijí do hloubky (všichni učitelé nemusejí dělat všechno),

5. vychovávat vůdčí osobnosti – učitelé, kteří ovládnou nové dovednosti, budou dále učit ostatní,

6. naučit se rovnováze mezi tlakem na úspěch a podporou,

7. mít výuku na prvním místě, technologie mají pouze podpůrnou roli,

8. změnit běžné rutiny – vyzkoušet postupy, které chcete zavést ve třídě, např. při schůzi učitelského sboru,

9. zapojit rodiče jako partnery – využít možností technologie v komunikaci,

10. soustředit se na silné stránky členů sboru, dát jim příležitost,

11. vést je důležitější než řídit – vůdčí myšlenka musí překonat formální překážky.


Článek najdete ZDE.

0 komentářů: