Češi jsou konzervativci, odmítají začátek vyučování od 9 hodin

úterý 19. března 2013 ·

Češi jsou konzervativci, odmítají začátek vyučování od devíti, slovní hodnocení i zavedení školní docházky od sedmi let.

Jasný nesouhlas dává většinová část domácí populace se záměry stínového ministra školství Marcela Chládka, který navrhuje v rámci základní školní docházky zavedení na prvním stupni slovního hodnocení na místo tradičního známkovacího systému, zavedení začátku školní výuky od devíti hodin a zavedení povinné školní docházky až od sedmi let věku. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti SANEP, podle jehož výsledků má návrh na zavedení základní školní docházky od devíti hodin podporu pouze 26,1 % dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace. Návrh na nahrazení známkování slovním hodnocením na místo tradičního známkování na prvním stupni základní školy se pak setkal se zájmem větší části domácí populace a to 34,2 %.

Se zavedením povinné školní docházky až od sedmi let věku pak v souhrnu souhlasí 30,7 % dotázaných. Výsledky šetření společnosti SANEP tak poukazují na většinové konzervativní smýšlení domácí populace, která je nadále nakloněna stávajícím pořádkům. Největší šanci by pak mělo zavedení slovního hodnocení na prvním stupni základních škol, popřípadě v kombinaci s tradičním známkováním. Nicméně největší nesouhlas je patrný v případě zavedení začátku školní docházky od devíti hodin, s nímž nesouhlasí v souhrnu 65,8 % dotázaných.

Jak dále ukázal exkluzivní průzkum společnosti SANEP v souhrnu 70,1 % dotázaných se domnívá, že pro vztahy mezi žáky na základních školách představuje problém jejich sociální úroveň, tedy sociální rozdíly mezi jednotlivými žáky. Se zavedením školních uniforem, které potírají sociální rozdíly žáků v podobě módních trendů a drahého oblečení na základních školách, by pak v souhrnu souhlasilo 40,6 % veřejnosti.

Kvalitu výuky na základních školách hodnotí nejvíce dotázaných (32,5%) známkou dobře, tedy za tři. Podle názoru 64,1% dotázaných má pak české školství na úrovni základních škol průměrnou úroveň a s úrovní učitelů na základních školách je souhrnu spokojeno 47,8% dotázaných.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 2.–6. března 2013 na vybrané skupině 6 517 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18–69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 200 tisíc registrovaných uživatelů 15 933 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Více ZDE.______________

SANEP je partnerem Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze a výzkumného záměru Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky a dále je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes).

0 komentářů: