Ludmila Kubelková: Informace z českých časopisů – 1/2013

sobota 16. března 2013 ·

Výběrová rešerše článků z českých pedagogických časopisů – z Pedagogické bibliografické databáze Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Najdete tu například upozornění na články:
Kariérní řád by měl zajistit prestiž učitelského povolání a ocenit dobré učitele (Olga Šedivá)
Sebeřízení řídícího pracovníka ve školství (Irena Lhotková)
Aktuální znění školského zákona (vybrané pasáže)
Podněty ČŠI ke zvýšení kvality a efektivity ŠVP (Ondřej Andrys)
Rozdělení činností zástupců ředitele a jejich role při řízení školy (Martina Thumsová)
Otevřené cesty ke vzdělávání pro všechny děti (Petr Chaluš)
a mnohé další…

Celý text si můžete přečíst ZDE.


Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.

0 komentářů: