Jak se dostat na pedagogické fakulty

pondělí 18. března 2013 ·

Kromě 9 pedagogických fakult je možné se přihlásit na učitelské obory téměř na všech veřejných vysokých školách od uměleckých až po ekonomické či technické, v tomto přehledu proto uvádíme pouze školy s pedagogickou fakultou. Pedagogické obory nabízejí také 3 soukromé vysoké školy.


Zdroj: www.kampomaturite.cz 10. 3. 2013


Přijímací zkoušky

Liší se u jednotlivých oborů. Písemné testy ověřující všeobecné studijní předpoklady, znalost vybraných předmětů u učitelských oborů nebo společenskovědní rozhled. Mohou být doplněny pohovorem nebo probíhá pouze ústní znalostní nebo motivační zkouška. Obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. Praktické zkoušky bývají součástí přijímacího řízení na dlouhé magisterské obory (učitelství pro 1. stupeň ZŠ, případně pro MŠ).

Někde přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio nebo přijímají na základě výsledků středoškolského studia. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i oborové testy + praktické zkoušky. U víceoborových studií bývá zvláštní zkouška či skupina zkoušek pro daný obor.


Úspěšnost přijetí (pedagogické fakulty)

Univerzita Karlova PDF 30,7 %, Masarykova univerzita PDF 39,5 %, JČU ČB PDF 59,3 %, OSU PDF 32,3 %, TUL FPHP 63,1 %, UHK PDF 34,7 %, UJEP PDF 65,1 %, UPOL PDF 27,5 %, ZČU PDF 52,4 %


Podrobné informace ZDE.

0 komentářů: