Heiko Etzold, Ines Petzschler: Nápadník aktivit a her do hodin matematiky

sobota 6. dubna 2013 ·

Kniha patří do edice nápadníků, které si kladou za cíl usnadnit učitelům jednotlivých předmětů výuku a činí ji tak zábavnější a zajímavější. Aktivity a hry jsou připraveny podle probíraných témat na ZŠ i SŠ. Cílem je, aby učitel získal pomocníka pro přípravu hodin a žáci a studenti pomocí hry procvičovali s chutí matematiku.

Hry ve vyučování – smí se to? Samozřejmě! Právě výuka matematiky, která tolika lidem připadá až příliš věcná a suchá, se může hrami oživit a výrazně obohatit. Tato kniha je součástí edice nápadníků do jednotlivých hodin pro učitele. Cílem knihy je na jednu stranu zpestřit a zatraktivnit žákům tento předmět, na druhou stranu ale samozřejmě i předat, upevnit a prohloubit základní znalosti.

Dobré hry – které to jsou? Hry se obzvláště dobře využívají v hodinách, které procvičují určité matematické téma, připravují žáky na písemnou práci či opakují probraná témata. V hodinách matematiky se ale také postarají o větší zábavu, aniž by docházelo ke snížení kvality výuky. Žáci si procvičují a opakují pojmy, počítají zpaměti nebo s pomocí kalkulačky popisují geometrické tvary nebo průběh grafů funkcí… věnují se matematice. Kromě matematických znalostí hraje svou roli i náhoda, a proto i výkonnostně slabší žáci mají naději na úspěch.

Autoři od začátku dbali na to, aby sestavili knihu „laskavou“ k učiteli. Právě ve výuce matematiky je zapotřebí velké množství kopírovaných materiálů, které učitel předává studentům, i proto je tato kniha v takovém formátu, aby vše zůstalo v originální velikosti. Hry jsou rozděleny podle tematických okruhů vyplývajících ze vzdělávacích standardů pro předmět matematika.

Vydává Edika, 120 stran, doporučená cena 229 Kč

Více informací ZDE.

0 komentářů: