Osm dovedností (nejen) pro matematickou praxi

úterý 9. dubna 2013 ·

Americké Společné základní standardy pro matematiku zahrnují kromě znalostí konkrétní látky i osm standardů, které by učitelé měli zapojovat do výuky v rámci celého kurikula.


Zdroj: SCIO – Trendy ve vzdělávání


Americké Společné základní standardy pro matematiku zahrnují kromě znalostí konkrétní látky i osm dovedností (standardů) pro matematickou praxi, které by učitelé měli zapojovat do výuky v rámci celého kurikula:
1. pochopit problém a vytrvat při jeho řešení,
2. argumentovat v abstraktních pojmech a kvantitativně,
3. zformulovat platná zdůvodnění a posoudit argumenty ostatních,
4. vytvářet modely s využitím matematiky,
5. využívat strategicky vhodné nástroje,
6. dbát na přesnost,
7. vyhledávat a využívat struktury,
8. vyhledávat a vyjádřit pravidelnost v opakovaných argumentech.

V praktické výuce to znamená zaměřit se na následující:
1. soustředění se na prioritní oblasti – v těch jít do hloubky,
2. spojitost – učitelé musejí dbát na návaznost látky mezi ročníky a stavět na předchozích dovednostech,
3. plynulost – je třeba u žáků trénovat rychlost a přesnost při provádění základních operací,
4. pochopení principu do hloubky – dříve než se přejde k dalšímu tématu,
5. schopnost žáků aplikovat poznatky a odpovídající koncepty i bez vybídnutí,
6. dvojí intenzita – žáci procvičují a učí se porozumět a tyto činnosti musejí probíhat v rovnováze a intenzivně.


Původní článek: How the Common Core is redefining math instruction

0 komentářů: