Svatava Kučíková: EUSTORY – evropská historická soutěž pro studenty SŠ

středa 10. dubna 2013 ·

Již posedmé mají čeští studenti možnost zapojit se do mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY. Letošní téma zní: I místo má svou paměť – po stopách historie mého regionu. Smyslem soutěže je probudit u studentů středních škol zájem o historii a přivést je prostřednictvím jejich samostatného studia a vlastního bádání v místě bydliště k přemýšlení o tom, čím se evropské národy ve svých dějinách odlišovaly či odlišují a co je naopak v minulosti spojovalo či stále spojuje.

Úkolem soutěžících je vytvořit individuálně nebo ve skupině práci na stanovené téma, a to na základě vlastního výzkumu, rozhovorů s pamětníky, využití dobového tisku, bádání v místních archivech, kronikách, muzeích apod. Nejde tedy o klasickou seminární práci založenou na studiu literatury, ale o studii opřenou o vlastní badatelské poznatky.

Pro studenty je soutěž inspirací i povzbuzením a pro některé se může stát prvním krokem k jejich budoucí studijní a posléze profesní kariéře. Vítězové národních soutěží mají unikátní možnost setkat se s podobně zaměřenými vrstevníky z jiných zemí na mezinárodních letních akademiích. Nejlépe hodnocené práce české EUSTORY jsou tradičně publikovány, což bývá pro úspěšné soutěžící zpravidla jejich první oficiálně otištěný odborný text. Stejně jako v předchozích ročnících vydá v roce 2014 Občanské sdružení PANT sborník nejlepších studentských prací.

Vítěz 5. ročníku Ondřej Kolínský, student pražského Gymnázia Budějovická, zhodnotil význam účasti v soutěži takto: „Přínos EUSTORY akademie bych rozdělil do tří oblastí; znalostní, osobní a společenské. V osobní rovině pro mě byla důležitá zkušenost týdne v zahraničí se skupinou do té doby neznámých vrstevníků, kdy jsem nemluvil jinak než anglicky. A konečně po stránce společenské jsem se seznámil se zajímavými lidmi z celé Evropy, s nimiž mnohdy zůstávám nadále v kontaktu a díky kterým jsem si o Evropě utvořil mnohem plnější a konkrétnější představu. Díky EUSTORY jsem se stal mnohem víc Evropanem.“ Tohoto jedinečného vzdělávacího projektu se účastní patnáct evropských států. Odborným garantem je Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

Od roku 2000 připravoval EUSTORY v České republice Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Asociací učitelů dějepisu ČR. Soutěž se tradičně konala pod záštitou čestného předsedy Akademie věd prof. Rudolfa Zahradníka. V průběhu dosavadních šesti ročníků se soutěže zúčastnilo přes 700 studentů z více než 150 středních škol. Od letošního roku koordinuje EUSTORY v České republice Občanské sdružení PANT. Do soutěže je možné se přihlásit do 30. června 2013. Přihlášku a podrobné informace najdou zájemci na webu www.eustory.cz.

Občanské sdružení PANT je vzdělávací institucí akreditovanou MŠMT ČR. Zaměřuje se na novodobé dějiny a na společné historické okamžiky zemí visegrádské skupiny, realizuje projekty mapující historii a kulturní dědictví v českém, středoevropském i celoevropském regionu. Vlajkovou lodí sdružení je vzdělávací portál Moderní dějiny.cz.

0 komentářů: