Startuje nová instituce Centrum vzdělávání všem

pátek 12. dubna 2013 ·

Od 20. března mohou Jihomoravané využívat zdarma služeb nové instituce Centrum vzdělávání všem. Pomůže jim zorientovat se na trhu celoživotního vzdělávání a podpoří je v rozvoji kariéry.

Centrum vzdělávání všem (CVV) vzniklo jako výsledek dlouholeté snahy kraje a Rady pro rozvoj lidských zdrojů, za cíl si klade zlepšit přístup obyvatel Jihomoravského kraje k dalšímu vzdělávání a řešit zhoršující se nezaměstnanost v kraji. V rámci celé České republiky jde o ojedinělý projekt kombinující kariérní poradenství, zprostředkování stáží a databázi celoživotního vzdělávání v kraji. Centrum sídlí v areálu Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy na Pražské ulici a jeho služby budou občanům zdarma dostupné online, po telefonu nebo emailu a osobně.

Centrum poskytuje v první řadě individuální kariérní poradenství. „Tyto konzultace s prvky koučingu mají pomoci těm, kteří nejsou spokojeni nebo si nevědí rady s kariérou nebo životem obecně,“ vysvětluje ředitelka CVV Beáta Holá. Zájemcům se bude zdarma věnovat tým odborných poradců, jejichž cílem je najít společnou cestu k lepšímu uplatnění, změně profesní dráhy nebo při složitých profesně-osobních rozhodnutích.

Pomoci v rozvoji kariéry má také další služba CVV – zprostředkování stáží v zahraničí pro studenty středních odborných škol, ale i pro dospělé. „Stážemi především v odborném vzdělávání se zabývá několik podpůrných programů. Veřejnost o nich ale často neví a pokud ano, vnímají mnozí proces žádosti a vyřízení takové stáže jako složitý a odstrašující. Jedním z úkolů centra je stáže propagovat, nabízet asistenci při jejich vyřízení, ale také iniciovat navazování nových výměnných partnerství a programů,“ popisuje službu Holá. Zahraniční stáže a zkušenosti z jiného prostředí mají pomoci zejména absolventům při následném vstupu na trh práce.

CVV provozuje internetovou databázi www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou nabídkou celoživotního vzdělávání z celého Jihomoravského kraje. Databáze pomůže klientům snáze se zorientovat a najít informace o tom, kde mohou získat potřebnou rekvalifikaci nebo další vzdělání. „Oslovili jsme všechny vzdělavatele v kraji a věříme, že ve finální fázi bude databáze obsahovat minimálně polovinu z asi 3000 akreditovaných nebo certifikovaných kurzů vzdělavatelů z JMK. Kromě toho budou v databázi i kurzy neakreditované.Všechny údaje v databázi ověřujeme a do budoucna chceme na stránky zařadit také hodnocení kvality od frekventantů kurzů,“ říká Beáta Holá. Klienti CVV budou moci využít také podporu informačního pracovníka, který individuálně pomůže s vyhledáváním.

Vedle služeb pro veřejnost bude dalším pilířem činnosti CVV mezisektorová spolupráce. Klade si za cíl efektivně propojovat školy a zaměstnavatele v JMK, zlepšit jejich spolupráci a pracovat na sladění profesní přípravy mládeže s potřebami trhu práce, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v kraji. Prvním krokem k zahájení užší spolupráce by měly být kulaté stoly pro zástupce obou stran.


__________________

Projekt Centra vzdělávání všem je realizován Střední školou stavebních řemesel Brno – Bosonohy ve spolupráci s Code Creator, s.r.o. a financován je v rámci OP VK MŠMT ČR, oblast podpory 3.1. a z rozpočtu Jihomoravského kraje.


0 komentářů: