17. 5.–8. 6. 2013 Festival muzejních nocí

pátek 10. května 2013 ·

Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let k atraktivním prezentacím kulturního dědictví. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů.

V roce 2004 se ujalo Národní muzeum iniciativy zorganizovat první Pražskou muzejní noc. Nevšední zájem muzejních institucí o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví, ale především její až nečekaný ohlas u široké veřejnosti spontánně vyústil ve vznik celorepublikového Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se od roku 2005 každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem. Festival spojil původně solitérní akce muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku muzejních nocí. Mimořádně úspěšný Festival muzejních nocí se stal ojedinělou kulturní a společenskou událostí, do které se každý rok zapojují nové instituce, a která nemá svým rozsahem v Evropě obdoby.

V letošním roce se uskuteční již IX. ročník Festivalu muzejních nocí, který bude probíhat od 17. května do 8. června 2013. Festival zastřešuje jednotlivé akce muzeí a galerií a poskytuje tak platformu pro společnou kooperaci a také pro lepší informovanost veřejnosti o nabídce našich kulturních institucí. Muzejních nocí se neúčastní již pouze muzea a galerie, ale ve spolupráci s nimi také města, knihovny, divadla a další subjekty; na jejich programech se často podílejí žáci a studenti základních, středních či uměleckých škol; v jejich rámci vystupují divadelní a hudební soubory, řemeslníci, výtvarníci; své dveře otevírají také správci památkových objektů. Jelikož každá instituce pojímá muzejní noc po svém, nabídka speciálních programů pro malé i velké návštěvníky je velmi pestrá. Do loňského ročníku byl základním předpokladem k zapojení se do festivalu volný vstup pro veřejnost, od letošního ročníku si nově může každá instituce zvolit, zda a jakou částku bude na symbolickém vstupném vybírat. Přesto většina muzeí ponechává tradičně bezplatný vstup, anebo volí dobrovolné vstupné.

Do devátého ročníku festivalu se přihlásilo 312 institucí, a to nejen muzeí a galerií, ale i dalších kulturních organizací ze 140 měst. Opět vzrostl počet malých a soukromých muzeí a galerií a také subjektů, které se podílejí na programech muzejních nocí. Známkou úspěšnosti muzejní noci není vždy jen vysoký počet návštěvníků, ale zejména jejich spokojenost, jejich zájem o dění v kulturních institucích a přínos z osobního setkání s pracovníky muzeí a galerií.

Narůstající úspěch jednotlivých ročníků festivalu dal vzniknout myšlence slavnostního Národního zahájení, které se stalo každoroční tradicí konanou vždy pod záštitou jednoho z krajů a ve spolupráci s Asociací krajů České republiky. Letošní, v pořadí již šesté slavnostní Národní zahájení Festivalu muzejních nocí proběhne v pátek 17. května 2013 v Muzeu Jindřichohradecka. Řadu muzejních nocí uzavře 8. června 2013 jubilejní X. ročník Pražské muzejní noci.

O tom, kdy se jednotlivé muzejní noci konají a jaký je pro návštěvníky připraven program, informují společné internetové stránky ZDE.

Kampaň má také společné logo. Festival navazuje na Mezinárodní den muzeí, který připadá na 18. května. Přijďte tento svátek oslavit společně s námi!

0 komentářů: