Finanční akademie v Hellichovce

úterý 7. května 2013 ·

Investice je magické slovo, které se stále častěji objevuje i v hovorech běžných občanů. Vyděláme, ušetříme a investujeme. Kdy, jak a do čeho, to už ale mnohým z nás není tak jasné. Potřeba edukovat, a především mladou generaci, je tedy nasnadě. Své o tom vědí i studenti pražského Gymnázia Jana Nerudy v Hellichově ulici, kam se už potřetí vrátil úspěšný vzdělávací projekt Finanční akademie Pioneer Investments.

Po minulých zkušenostech s Finanční akademií škola ráda využila nabídky na zopakování přednášky a tak další skupina gymnazistů získala povědomí o základech investování, finanční terminologii a aktuálním ekonomickém dění.

Diskuze k aktuálnímu vývoji hospodářství gymnazisty zaujala natolik, že ji dobrovolně prodloužili na úkor času určeného pro vzdělávací hru.

„Přednášky na Gymnáziu Jana Nerudy mě opravdu baví. Už loni jsem se zde setkal s velmi nadanými studenty, ale všeobecný přehled a ekonomická orientace těch letošních mě opravdu překvapila,“ uvedl Roman Dvořák, analytik trhů a produktů Pioneer Investments, a pokračoval: „Mezi studenty se vždy najdou jedinci, kteří přednášku posunují dál, ale v ‚Hellichovce‘ se jich sešla rovnou celá třída. Abych stihl v čase vymezeném pro přednášku zodpovědět všechny otázky, studenti se dobrovolně zřekli edukační hry, kterou mívám připravenou na závěr pro odlehčení tématu.“

Neustálá palba otázek a aktivní zájem sedmnáctiletých studentů přesvědčil i profesorky dvou paralelních tříd pražského gymnázia, které si hned po skončení výkladu domluvily další přednášky v rámci Finanční akademie.

Investiční skupina Pioneer Investments realizuje vzdělávací projekt Finanční akademie pro studenty již šestým rokem. Jeho hlavním cílem je poutavou diskusí přiblížit mladým lidem téma ekonomiky ve vztahu k reálnému životu. Přednášky jsou pro školy zcela bezplatné a zapojují se do nich zaměstnanci společnosti i širší management. Finanční akademie již pátým rokem úspěšně funguje i na Slovensku.

0 komentářů: