Výstava plakátů Alfonse Muchy nabízí programy také školním skupinám

čtvrtek 30. května 2013 ·

Výstavu plakátů Alfonse Muchy ze sbírky Ivana Lendla v pražském Obecním domě si mohou užít také děti. Organizátoři připravili pro školní skupiny a jednotlivce speciální programy, které jim umožní poznat dílo secesního velikána zábavnou formou.

„Pro skupiny dětí a mládeže jsou připraveny komentované prohlídky, modifikované lektorkami podle věku, zájmu a profesního zaměření jednotlivých skupin či škol,“ říká Jana Skarlantová, pedagožka Galerie umění pro děti GUD, která tyto programy připravila.

Galerie umožní mladým zájemcům také návštěvu výtvarného ateliéru Lendl: Mucha. V této umělecké dílně se mohou děti inspirovat secesí a současně v tomto stylu rozvinout i vlastní kreativní potenciál.

Pro doprovázející pedagogy je k dispozici metodický list obsahující podrobné informace o tvorbě Alfonse Muchy a jeho osobním životě. Součástí jsou rovněž aktivizující prvky – například speciální úkoly, na nichž mohou žáci a studenti dále pracovat v rámci školní či mimoškolní činnosti pod vedením pedagogů nebo na základě individuálního zájmu.

„Zkrátka nepřijdou ani děti, které na výstavu přijdou bez doprovodu pedagogů. Těmto návštěvám nabízíme podle věku aktivizační kvízy, které si lze vyzvednout u vstupu. Hravou formou umožní malým návštěvníkům poznat hlouběji tvorbu Alfonse Muchy a interaktivně proniknout do podstaty jeho kouzla. Pro menší děti máme připraveny také omalovánky, které slouží jako první osobní kontakt s Muchovým kresebným mistrovstvím,“ vysvětluje Jana Skarlantová.

Expozice Ivan Lendl: Alfons Mucha je zpřístupněna do konce července každý den v týdnu od 10 do 19 hodin. Pro školy a skupiny je možné předem objednat prohlídku od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.

Více informací naleznete na webových stránkách www.lendl-mucha.cz.

0 komentářů: