Pomaturitní studium jazyků bude i v příštím školním roce

pátek 21. června 2013 ·

Sněmovnou prošla ve druhém čtení novela zákona o státní sociální podpoře, která zajišťuje status studenta, a tedy i studentské výhody účastníkům pomaturitního studia. Novelu podporuje většina poslanců vládních stran i opozice, proti vystupují někteří poslanci za TOP 09. Novele je nakloněno i ministerstvo školství.

Postup do třetího čtení uklidnil zejména 5 000 studentů, kteří v současné době skládají státní maturity, a kteří se chtějí příští školní rok zaměřit na intenzivní denní studium cizího jazyka, převážně angličtiny. Oddechlo si také několik stovek učitelů, kteří tyto kurzy vyučují, i zhruba 1 000 starších studentů, kteří se kurzů účastní, přestože pro ně studentské výhody neplatí. Status studenta se totiž vztahuje jen na ty, kteří nastoupí do pomaturitních jazykových kurzů ve stejném kalendářním roce, kdy složili maturitu.

Většina jazykových škol studenty těchto kurzů připravuje na mezinárodní certifikované zkoušky, které jsou důležité nejen pro praktickou znalost jazyka, ale i do životopisu pro první pracovní pohovor.

Argumenty zastánců jednoletých pomaturitních kurzů jsou zřejmé: „Stále se setkávám se středoškoláky, kteří se umí anglicky jen představit, a jakákoliv anglická otázka je přivede do úzkých. Většina maturantů, která k nám přijde, je v komunikativních dovednostech pod úrovní B1 podle Společného evropského referenčního rámce, což by měla být výstupní úroveň státních maturit. Pomaturitní studium dovede tyto studenty minimálně na úroveň B1 a za jeden rok tak zařídí to, na co státní školy promarnily 10 či více let studia,“ uvádí Martin Hejhal, předseda sdružení jazykových škol.

„Denní pomaturitní studium na jazykové škole je příprava na budoucí povolání. Stejně jako studium na VŠ či VOŠ. Nevidím důvod, proč by maturantovi měl být odebrán status studenta a tudíž si musel platit zdravotní pojištění," připojuje se poslankyně Vlasta Bohdalová.

„Zamyslíme-li se nad jazykovou úrovní našich maturantů, měli bychom ty, kteří se nedostali na vysokou školu, podpořit v jejich snaze získat certifikát v jazyce. Je to přece lepší cesta, než kdyby se zaregistrovali na úřadu práce. Mám pocit, že v takovém případě by to stát přišlo podstatně dráž," říká poslankyně Dagmar Navrátilová, místopředsedkyně školského výboru.

Díky schválení novely v prvním i druhém čtení, kladnému doporučení školského i sociálního výboru, signalizované podpoře v Senátu a podpoře MŠMT je vysoce pravděpodobné, že norma bude připravena včas pro následující školní rok 2013/2014.

0 komentářů: