Arnošt Veselý: Jak zlepšit výuku v 80 000 třídách

pondělí 22. července 2013 ·

Ukázka z prezentace na konferenci SKAV, MŠMT a EDUin Kvalitní vzdělání pro každé dítě v každé škole 14. 6. 2013.


Nedělejme další reformu a revoluci.
Pomáhejme učitelům lépe vyučovat.
Co to znamená?

Možná opatření
– Další vzdělávání přímo „v terénu“ – setkávání učitelů
– Metodická sdružení okolo jednotlivých předmětů (pro více škol)
– Podpora vzájemných hospitací
– Vytvoření pozice uvádějícího učitele
– Pomocný personál – asistenti pedagoga, podpůrné profese
– Tvůrčí volno (formou grantů)
– Trvalá spolupráce s odborníky mimo školu
– Vytvoření a správa platforem, kde se různí aktéři mohou potkávat a inspirovat (týká se i akademiků!)
– Uvolnění ředitele z přemíry administrativy („tajemník …“)
– Vytvoření pozice „superintendenta“ pro skupinu škol – koordinace, podpora inovací
– Podpora „umění vést“ (leadership) na všech úrovních


Celou prezentaci si můžete stáhnout ZDE.
Výstupy z konference a shrnutí kampaně Česko mluví o vzdělávání najdete ZDE.

0 komentářů: