Kamila Randáková: Montessori systém práce pro přirozené psaní a čtení

úterý 23. července 2013 ·

5. číslo Zpravodaje SKAV obsahuje mj. obsáhlý článek o podpoře přirozeného psaní a čtení v Montessori mateřských školách a interview s autorkou článku o realizaci programu Montessori v ČR.

Zdroj: Zpravodaj SKAV č. 5/2013


Před více než sto lety začala dr. Marie Montessori své děti v předškolním Casa de Bambino v Římě učit číst a psát, protože to děti samy požadovaly. Popisuje velký zájem dětí o všechny pomůcky, které jim k učení psaní a čtení připravila. Pomůcky a systém práce pro čtení a psaní se v mateřských školách, které u nás pracují podle ŠVP s aplikací pedagogiky Montessori, používají také v současnosti – systém práce je univerzální, využitelný ve všech jazycích s úpravou slovní zásoby a příslušných jazykových jevů. Připravené prostředí pro práci dětí s písmeny, slovy a texty umožňuje dětem učit se číst i psát přirozeně, bez záměrného vedení učitelem, ještě v době před nástupem do školy.


Přirozené učení psaní a čtení od tří let

Celý systém přirozeného učení psaní a čtení vychází z vývojových potřeb dítěte, využívá schopnost v období do šesti let samozřejmě a automaticky absorbovat informace a obrazy ze svého prostředí a staví na vnitřním zájmu, který je veden citlivými fázemi v období mezi třetím a šestým rokem. Od narození dítěte do šesti let probíhá citlivá – senzitivní – fáze dítěte na osvojení jazyka (nejen mateřského, ale i cizích jazyků, pokud jimi mluví lidé v rodině dítěte). Dítě je přirozeně nasměrováno na vlastní zdokonalování v pohybových dovednostech, má zájem o symboly, o nová slova a komunikaci, nejlépe se učí s podporou praktických činností a smyslového vnímání, ruka je fenomén, který významně podporuje vytváření paměťových stop v mysli. Sami můžeme pozorovat, že děti spontánně ukazují zájem o napodobování psaní ve věku od 3,5 do 4 let a čtyřleté děti se také zajímají o písmena a napsaná slova ve svém okolí. Toto vše je využito při samotné práci s písmeny a v procesu osvojování dovedností psaní a čtení.

V Montessori systému je v nejranějším věku dítěte věnována velká péče rozvoji osobité lidské vlastnosti – komunikaci. V mateřské škole je systematicky podporováno: další rozšiřování slovní zásoby, rozvoj hrubé a jemné motoriky a přípravy ruky na ovládání tužky, zrakové a sluchové rozlišování, souhra očních pohybů a vedení ruky, pozornost je věnována aktivitám pro sledování posloupností dějů a symbolů. Pro rozvoj těchto dovedností jsou cíleně připraveny aktivity, program a pomůcky s didaktickým postupem v oblastech Praktický život a Smyslová výchova. Než vezme dítě do ruky první písmeno, prošlo již velkou přípravou při mnoha záměrně sestavených činnostech…


Celý text článku si můžete přečíst ZDE.

0 komentářů: