Hana Košťálová: Kvalitní vzdělání pro každé dítě v každé škole

pátek 12. července 2013 ·

Ukázka z prezentace na stejnojmenné konferenci SKAV, MŠMT a EDUin 14. 6. 2013.

Kvalitní vzdělání
– Tvořivost a iniciativnost
– Odolnost a sebeúcta
– Nezávislost a odpovědnost
– Schopnost vytvářet vědění ve spolupráci (učit se)

Péče o duši a péče o společné dobro


Kvalitní školní vzdělávání

Každý žák se v každé hodině učí něčemu pro něj hodnotnému, co přispívá k dohodnutým cílům vzdělávání.


Rozhodnutí
– Chceme, aby se každé dítě v každé škole každý den a hodinu kvalitně vzdělávalo.
– Věříme, že každý náš žák se může učit.
– Věříme, že jsme schopni pomoct každému žákovi v tom, aby se učil.
– Věříme, že jsme schopni pomoct každému učiteli v tom, aby učil své žáky.


Kultura podpory pro učitele
– Učitel je nejvýznamnější systémový prvek z hlediska výsledků žáků
– Na každém učiteli záleží.
– Učitelé potřebují trvající důvěru a podporu, ne tlak a kontrolu.


Zavazující zjištění

Vysoce kvalitní vzdělávání má sílu překonat u žáků nepříznivé vlivy a dispozice.


Celou prezentaci najdete ZDE.
Výstupy z konference a shrnutí kampaně EDUin Česko mluví o vzdělávání najdete ZDE.

0 komentářů: