Místo k učení pro dnešní děti

středa 31. července 2013 ·

Když se procházíte po škole v Kilbirnie na Novém Zélandu, rychle si všimnete uvolněné vzdělávací atmosféry. V otevřeném prostoru vystavěném pro potřeby vzdělávání ve 21. století naleznete malé skupinky prvňáků a druháků v „open space” prostředí, jak pracují na laptopech, tabletech nebo individuálně pracují s učiteli. Místnosti jsou příjemně osvícené, provzdušněné a vládne zde klid.

Zdroj: www.scio.cz


Učitelé nestojí ve frontálním postavení před třídou, naopak všichni prochází volně prostorem a pomáhají tam, kde je třeba.

Škola v Kilbirnie je jedna z pěti na Novém Zélandu, které se podílí na pilotním programu Studovna, realizovaného Ministerstvem vzdělávání od roku 2008. Školy, které měly být přemístěny či rozšířeny, byly namísto toho přizvány, aby se podílely na projektu, jehož cílem bylo vytvořit nové vzory pro budoucnost školního vzdělávání.

Ředitel školy Mike McGimpsey říká, že návrh byl „příliš dobrý, než by ho šlo odmítnout”. Než škola přistoupila k projektu, třídy se nacházely ve více než sto let staré budově, nevyhovující zejména kvůli vlhkému podnebí a nedostatku prostoru. Všechny školy sice dostaly stejné zadání, ale jak říká Mike, byli schopni vtisknout projektu jejich vlastní dotek. „Chtěli jsme zachovat stromy a přirozený stín. Velkou pozornost jsme věnovali snaze využít získané dřevo při stavbě nové budovy.” Škola si udělala vlastní průzkum v tom, jak by měly být prostory využity a podněty učitelů byly architektem začleněny do návrhu.


Co je studovna?

Škola v Kilbirnie se skládá ze čtyř studoven otevřených do sdíleného prostoru pro učení. Z každé studovny je zároveň vytvořen přístup do vlastního exteriéru, přizpůsobeného studijnímu prostředí. Projekt byl zaměřen na vybudování prostor, které by umožnily učitelům učit a studentům vzdělávat se mnoha různými způsoby. Otevřenost a flexibilita je tvořena pohyblivými zdmi, které zajišťují uzpůsobitelné prostředí pro různé způsoby výuky. Takové prostředí poskytuje studentům možnost pracovat samostatně, v malých či větších skupinkách, nebo jako třída. Celý koncept byl vytvořen na základě práce „Druhy školního designu – designové vzory pro 21. století” od autorů Prakashe Naira a Randalla Fieldinga a publikace Kenna Fishera Propojení pedagogiky a prostoru.


Jak vzniká moderní prostředí vhodné k učení?

Moderní prostředí vhodné pro výuku (MPVV) jsou navrhována tak, aby podporovala různé styly učení a výkladu, ale i metody spolupráce, které propojují různé ročníky. Metoda spolupráce může být využita i učiteli, kteří jsou v prostoru se svými třemi či čtyřmi kolegy a mohou se díky nim dále rozvíjet. Mike říká, že učitelský sbor byl již dříve otevřený sdílení zkušeností z vyučování, ale přestěhování do nové budovy celý proces urychlilo a zlepšilo: „Je to mnohem kolegiálnější způsob vyučování.”

Když je na Novém Zélandu budována nová škola, je již navrhována s cílem vyhovět podstatným prvkům MPVV, ale s důrazem na definované „klíčové” změny se ministerstvo snaží o jejich dosažení v již existujících školách. Mezi klíčové úpravy patří zejména osvětlení, akustika či proudění vzduchu. Jde i o pokročilejší úpravy, dojde-li na celkovou renovaci školní budovy.

Změna parametrů třídy může pomoci vytvořit ideálnější místo k učení. Prosklené studovny umožňují, aby učitelé mohli sledovat, čím se zabývají ostatní, a pokud skupinky studentů pracují odděleně, může je mít pod dohledem. Pokud tedy učitel v Kilbirnie odejde ze třídy do jiné části budovy, může stále vidět své žáky.

Nová budova také umožnila využít naplno bezdrátových technologií. „Studenti mohou díky bezdrátovému připojení pracovat se svým zařízením i venku,” říká Mike. Jedním z cílů je totiž umožnit, aby nový prostor podporoval využití e-learningu. Každá ze studoven je vybavena interaktivní tabulí a ve společných prostorách jsou televizní obrazovky, kde se studenti mohou vyřádit na Xboxu (který vyhráli zdejší učitelé na konferenci).


Řada později objevených výhod …

Zástupce ředitele na škole v Kilbirnie Jacqui Brownová učí v jedné ze studoven a jako velkou výhodu prostoru vidí fakt, že je možné mít celý první stupeň na jednom místě. „Můžeme pozorovat, jak dobře jsou využívány… může se zde toho dít tolik zajímavého najednou.” Velkou změnou pro Jacqui je velikost prostor, který má v porovnání se starou budovou k dispozici. Jedna z výhod podle Jacqui například je, že učitelé mohou zvládat třeba i několik volitelných studijních programů najednou, čímž sdruží svůj potenciál a čímž škola ušetří. Jacqui také vzpomíná, když si učitelé odnášeli např. pomůcky na výtvarnou výchovu. Nyní, když jsou pomůcky k dispozici společně v prostoru, údajně došlo ke snížení požadavků na doplňování.

Prostor umožňuje také tzv. „buddy work” (v doslovném překladu „práce s kamarádem”). Žáci z druhého stupně sem přichází pomáhat svým mladším spolužákům. Jedním z příkladů, jak to funguje, je podle Mikea „IT konference”, kdy starší žáci ukazují mladším, jak pracovat se zařízeními a programy, které by se jim mohly hodit. „Přímo se nabízí pracovat zde tolika různými způsoby!” Před přesunem školy do nové budovy, k čemuž došlo ke konci roku 2011, prošli učitelé kurzy osobního rozvoje a také sbírali zkušenosti na jiných školách, které využívaly MPVU. Mike tvrdí, že společně s novými prostory chtěl začít i se skutečnými změnami ve způsobu učení.

Podle Mikea se v nové budově líbí i studentům a náležitě se podle toho chovají: „Klademe velký důraz na rozvoj základních hodnot, k nimž patří i respekt. Neshledáváme nic dobrého na tom nechat po sobě nepořádek.” „Povzbuzujeme je k tomu, aby se starali o prostředí, ve kterém se pohybují,” doplňuje Jacqui. „Pokud je nepořádek, uklízíme všichni.”

Mike nyní doufá, že bude moci brzy navštívit další čtyři školy zapojené v MPVU, a bude moci porovnat, jak ostatní využívají možností nových budov. „Učíme zde již dva roky a stále rozvíjíme způsob, jakým používáme prostor kolem nás. A právě o tom chceme mluvit s ostatními.”


Původní zdroj ZDE.

0 komentářů: