Jak filtrovat, hodnotit a třídit informace

pátek 25. října 2013 ·

V dnešním světě jsou žáci obklopeni nadbytkem informací, před digitálním světem je však nelze chránit tím, že omezíme jejich přístup. Mnohem účinnější cesta k bezpečnému a odpovědnému využívání internetu je naučit žáky dovednosti informace filtrovat, hodnotit a třídit.

Zdroj: Scio

Tyto dovednosti žáci využijí při učení a v rámci výuky je také jejich rozvíjení nejefektivnější. Jeden ze způsobů, jak naučit žáky analyzovat kvalitu zdrojů, je práce s anotovanou bibliografií.

Žáci zvažují následující charakteristiky:

1. identifikace povahy zdroje – dokument, mapa, graf apod.,

2. šíře záběru – encyklopedický zdroj nebo úzce zaměřená studie, při vyhledávání zdrojů je třeba postupovat od širšího k specifickému,

3. zdroj informace – je u článku uvedeno, odkud pochází,

4. spolehlivost – je údaj spolehlivý, sledovat vzhled stránky, údaje o autorovi,

5. aktuálnost – jakého data je zdroj, je to podstatné pro účely práce,

6. srovnání – mohou být informace ověřeny z jiných zdrojů,

7. odbornost – je autor odborník, je nestranný, zaplatil mu někdo za uvedení informace,

8. publikum – pro koho byl článek napsán,

9. úhel pohledu – každý úhel pohledu nemusí mít stejnou platnost,

10. účel – byl článek napsán za nějakým účelem, má něco propagovat,

11. závěr – jaké uvádí autor závěry,

12. relevance – vztahuje se zdroj k žákově práci.

Je třeba věnovat pozornost vzhledu stránky, ověřit autorovy informace. Další pomůckou pro hodnocení kvality zdrojů je i nástroj CRAAP vyvinutý knihovníky Kalifornské státní univerzity.


Původní zdroj

0 komentářů: