Nový portál o češtině

čtvrtek 24. října 2013 ·

Společnost Lingea spustila mimořádný internetový portál nechybujte.cz, který je zdarma určen široké veřejnosti. Jedná se o vůbec první portál tohoto druhu, jenž u nás vznikl. Obsahuje tři jedinečná a zcela aktuální lexikografická díla, která jsou výsledkem 15 let intenzivní práce autorského týmu Lingea. Součástí portálu je moderní výkladový Slovník současné češtiny s nebývalým rozsahem 70 000 hesel.

Po více než padesáti letech získává česká veřejnost konečně nový původní výkladový slovník. Dále zde najdete nejobsáhlejší Slovník českých synonym a antonym a velká Pravidla českého pravopisu, která obsahují o 50 % více slov než dosud vydávaná Pravidla z r. 1993. Užitečným pomocníkem je nástroj na doplnění diakritiky, který za vás automaticky doplní do textu háčky a čárky.

Smyslem portálu je usnadnit uživatelům češtiny vyhledávání správných podob slov, jejich tvarů a synonym a také přispět k rozvíjení jazykové kultury. Zpřístupněním našich slovníků bychom chtěli také vyvolat diskusi o českém jazyku, na jehož současné podobě se všichni – jakožto mluvčí češtiny – podílíme, a umožnit rozvoj vzdělanosti a čtenářské gramotnosti žáků, studentů a cizinců či napomoci starší generaci snadněji se orientovat v moderní češtině.

Další informace naleznete na www.nechybujte.cz.

0 komentářů: