Školy se učí používat moderní technologie

úterý 8. října 2013 ·

Střední i základní školy v Česku mohou obohatit svou výuku o využití geoinformačních technologií, mezi něž patří geografické informační systémy, přístroje satelitní navigace či programy sloužící k analýze družicových snímků.

Tyto nástroje nacházejí uplatnění nejenom v zeměpise, ale i v dalších předmětech, k čemuž školám pomáhá projekt Akademie geoinformačních dovedností. V jeho rámci probíhají školení učitelů, pilotní výuka ve třídách a vznikají metodické postupy ukázkových hodin. Díky podpoře z evropských fondů lze tyto aktivity nabízet školám bezplatně.

Udržet krok s vývojem moderních technologií je pro učitele obtížné, na vlastní sebevzdělávání jim zbývá pramálo času. Proto vznikl projekt, v jehož rámci odborníci z vysokých škol připravují materiály a nabízejí školám ukázkové hodiny využívající právě novinky z oblasti geoinformačních oborů, a zároveň jim poskytují i potřebná školení. Během nich se pedagogové učí např. tvořit tematické mapy v GIS, zpracovávat družicové snímky, nebo pracovat s daty sesbíranými v terénu pomocí přístrojů GPS. Prostředníkem mezi akademickou sférou a školami je vzdělávací společnost Scientica, která celý projekt koordinuje.

„Dnes už je Akademie GID víc než jen časově omezenou akcí. Jde o dlouhodobou vizi, na kterou průběžně získáváme prostředky z různých zdrojů. Takže i když samotný projekt AGID v prosinci končí, budou na něj navazovat další aktivity, ty s národní působností i ty zaměřené detailněji na různé regiony Česka“, vysvětluje hlavní koordinátor projektu Dr. Petr Mareš. Dodává, že aplikace nových technologií do škol je během na dlouhou trať, protože školství přijímá novinky opatrně a limituje ho i technická vybavenost.

Projekt podporuje v roli partnera Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Dr. Přemysl Štych potvrzuje význam realizovaných vzdělávacích akcí pro rozvoj oboru: „Pro nás je to možnost, jak veřejnost seznámit s tím, čím se zabýváme. Díky propagaci ve školách se zvyšuje zájem o geoinformační obory, jejichž absolventi jsou poté na trhu práce velmi žádaní.“ V roli supervizora projektu navíc figuruje Evropská kosmická agentura, která poskytuje datovou i metodickou podporu, a funguje mj. také jako příklad prestižního pracoviště, kde se ti nejnadanější mohou v budoucnu potenciálně uplatnit.

Přestože projekt v prosinci skončí, jeho výstupy budou nadále k dispozici na webových stránkách agid.cz. Tam si učitelé mohou stáhnout všechny vytvořené materiály, mezi nimiž bude i nyní dokončovaná učebnice geoinformatiky či e-learning, dozvědět se o navazujících akcích a případně si domluvit i aktivnější zapojení do nich.

Kontakt pro další informace: Martin Štros, tel.: 724 834 177, agid@scientica.cz

0 komentářů: