Jak může ředitel motivovat učitele

středa 20. listopadu 2013 ·

Skupina ředitelů kanadských škol v uplynulém školním roce spolupracovala na výzkumném projektu, jehož cílem bylo zjistit, jak mohou ředitelé motivovat své učitele k většímu intelektuálnímu zaujetí pro výuku.

Zdroj: Scio


V průběhu projektu se ukázalo, že postupy ředitelů jsou specifické na každé škole, pro všechny ředitele však platí, že by sami měli působit jako vzor v zaujetí pro práci a vést učitele k využívání strategií, které mají sami zažité. Ředitelé identifikovali pět hlavních podmínek pro úspěšné rozvíjení atmosféry zaujetí pro výuku ve škole:

1. budování dobrých pracovních vztahů s učiteli,

2. vytváření příležitostí pro spolupráci a profesionální dialog,

3. poskytnutí dostatečného množství času každému učiteli pro jeho práci,

4. zajištění zdrojů pro výuku i profesionální rozvoj (knihy, návštěva konference apod.),

5. podpora ovzduší příznivého pro růst a inovace (např. podpora učitele, který navrhne nový program).

Samotný průběh výzkumného projektu ve školách zlepšil zaujetí učitelů a přispěl k tomu, že si ředitelé lépe ujasnili svou roli a další kroky.

Tým v průběhu projektu definoval charakteristiky efektivního přístupu vedoucího ke zvyšování zaujetí pro výuku:
1. personalizace – postupy je třeba přizpůsobit učitelům jednotlivých škol,
2. charakteristiky vycházející z výzkumů,
3. dlouhodobé zaměření,
4. charakteristiky relevantní pro jednotlivé učitele i pro konkrétní období,
5. včasné jednání – reakce na situace, které nejsou naplánovány.


Původní zdroj

0 komentářů: