Pět principů komunikace v digitálním prostředí

pátek 15. listopadu 2013 ·

Děti a mladí lidé si dnes nedovedou svůj život představit bez sociálních sítí. Možnosti jejich využívání se rozšiřují, stejně tak však narůstá nebezpečí, které život na sociálních sítích může přinést. Rodiče i učitelé musejí o těchto nebezpečích vědět a děti a mladé lidi na ně připravit a vychovat z nich odpovědné uživatele sociálních sítí.

Zdroj: Scio


Při komunikaci v digitálním prostředí je třeba, aby si děti a mladí lidé byli vědomi následujících pěti principů:

1. komunikace online je odlišná od komunikace tváří v tvář – náš mozek je primárně nastaven na komunikaci tváří v tvář, očekáváme, že informace se nebude šířit – v elektronické konverzaci se informace může rozšířit i mimo okruh těch, kterým je určena,

2. digitální komunikace může způsobit, že se méně kontrolujeme a říkáme věci, které bychom jinak neřekli – při osobním styku můžeme sledovat reakci druhých – vždy musíme zvážit, jakou reakci můžeme vyvolat,

3. vyměňování si zpráv o pocitech může tyto pocity zveličit a posílit – píšeme-li o negativních emocích a vyměňujeme si zprávy o nich, negativní emoce to posílí – psaní ve vzteku nebo frustraci náš stav nezlepší, spíše pomůže hovor tváří v tvář,

4. buďme si vědomi toho, v jakém prostředí komunikujeme online – prostředí vlastního pokoje nás může svádět k falešnému pocitu soukromí, stejně jako zařízení s malou obrazovkou – stále mějme na paměti, že informace online mohou být vždy sdíleny,

5. kdokoli může být obětí zneužití sociálních sítí – i žáci, kteří jsou populární, mohou být vystaveni kyberšikaně – každá komunikace online se nám může vymknout z rukou (o přítomnosti na síti viz ZDE).


Původní zdroj

0 komentářů: