Podnikatelská soutěž pro studenty Univerzity Pardubice

úterý 5. listopadu 2013 ·

Byznys trefa – podnikatelská soutěž pro studenty Univerzity Pardubice. Chci podnikat! Mám nápad, produkt, službu, které jsou žádané. Jak sehnat kapitál do začátku podnikání, kdo produkt nebo službu koupí, jak zorganizovat čas, sebe i tým spolupracovníků, jak sestavit svoji marketingovou strategii? Tyto a další otázky klade každý člověk, který uvažuje o založení vlastního podnikání. Podnikatelské ambice mají i studenti Univerzity Pardubice.

V rámci průzkumu Univerzity Pardubice, který provedla univerzita k transferu technologií a inovacím mezi vysokoškoláky na začátku roku 2013, se zjistilo, kromě jiného, že téměř třetina všech studentů se chce po ukončení studia věnovat vlastnímu podnikání. U studentů bakalářského studia je to dokonce více než 40 %. I proto se vedení univerzity rozhodlo tyto podnikatelské ambice svých studentů podpořit speciální soutěží.

Organizací soutěže bylo pověřeno Centrum transferu technologií a znalostí (CTTZ) Univerzity Pardubice, mezi jehož činnosti patří také podpora a vytváření podnikavého ovzduší a podpora inovativních nápadů studentů. I to může zvýšit perspektivu jejich úspěšného uplatnění studentů v praxi.

„Často se setkáváme s dobrým nápadem studenta, ale ne zcela reálnými představami o jeho uvedení do praxe a uplatnění na komerčním trhu. Formát soutěže studentských podnikatelských nápadů, které jsme dali název Byznys trefa, považujeme za skvělou cestu, jak studenty na vlastní podnikání připravit a poskytnout jim užitečné informace, které mohou okamžitě uplatňovat při přípravě soutěžního příspěvku," říká rektor Univerzity Pardubice prof. Miroslav Ludwig.

Soutěž s názvem Byznys trefa je určena pro studenty Univerzity Pardubice, kteří v období od zahájení zimního semestru do konce roku 2013 vypracují a předloží své podnikatelské záměry. V průběhu ledna pak porota, složená ze zástupců sponzorů soutěže, Univerzity Pardubice, Krajského úřadu Pardubice a Technologické agentury ČR, příspěvky a podnikatelské nápady a projekty studentů zhodnotí a vybere finalisty. Během finálového večera budou vyhlášeny vítězné příspěvky a jejich autoři nebo autorské týmy převezmou hodnotné ceny.

Právě ceny jsou pro účast výrazně motivující – například vítězi bude ze stipendijního fondu vyplacena částka 50 tisíc korun, získá řadu věcných cen a bezplatných služeb, které mu pomohou jeho záměr uskutečnit. Důležitým momentem celé soutěže bude také možnost kontaktu mezi podnikavými studenty a zkušenými podnikateli, kteří se mohou stát investory pro podnikatelské záměry předložené studenty v rámci soutěže.

„Chceme, aby naši studenti po absolvování univerzity měli nejen vysokou úroveň teoretických znalostí, ale aby byli také vybaveni řadou praktických informací a užitečných návodů. Pak se jejich šance na vlastní úspěšné podnikání výrazně zvýší," říká rektor univerzity Ludwig a pokračuje: „Studenti jsou často přesvědčeni, že správná doba pro začátek podnikání nastává s ukončením vysoké školy. Je ale pravdou, že řada úspěšných podnikatelů začala své aktivity realizovat již v průběhu studia. Každopádně považujeme účast v soutěži pro studenty za užitečnou. Student – účastník soutěže dostane velmi cennou zpětnou vazbu ve formě hodnocení svého příspěvku zkušenými porotci a pravděpodobně se v budoucnosti vyvaruje některých obvyklých chyb začínajících podnikatelů.“

V průběhu přípravy podnikatelského projektu budou mít studenti možnost zúčastnit se různých seminářů a workshopů, první na téma průzkum a segmentace trhu se již uskutečnil. CTTZ navíc poskytuje studentům individuální konzultace. Centrum transferu technologií a znalostí je samostatným organizačním útvarem Univerzity Pardubice, jehož činnost je financována po tři roky ze strukturálních fondů EU z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celkové náklady projektu činí více než 46 mil. Kč, kde je 15 % poskytnuto ze státního rozpočtu ČR a 85 % je hrazeno z fondů Evropské unie.

0 komentářů: