Asociace aktivních škol k podvádění u maturit a revizi RVP

úterý 3. prosince 2013 ·

Členové Asociace aktivních škol se na 6. konferenci v Praze a následně prostřednictvím elektronického hlasování usnesli na následujícím.

1) Trváme na zveřejnění škol podvádějících u Státních maturit

Dle informace vysoce postaveného pracovníka České školní inspekce zveřejněné na konferenci Asociace aktivních škol (15. 11. 2013) došlo na cca 8% středních škol v roce 2013 k podvádění u Státních maturit. O jaké školy se jedná, je však prý tajné.

1a) Asociace aktivních škol (AASKOL) žádá státní orgány o okamžité zveřejnění škol, kde prokazatelně k podvodům došlo.

1b) AASKOL žádá zveřejnění opatření, jaké byly v této věci přijaty (byly-li jaké).

1c) AASKOL žádá ostatní české školní asociace, aby se k této výzvě připojily.

Odůvodnění:

1) Daňoví poplatníci platí stovky milionů korun pro projekty „zlepšující“ české školství, „cest ke kvalitě“ a podobně. AASKOL se domnívá, že je lepší konat svou práci (Česká školní inspekce, krajské a státní orgány) – vyzdvihovat příklady dobré praxe a zasahovat v případě praxe špatné či praxe přímo proti duchu celého smyslu vzdělávání (jako v tomto případě).

2) Zcela veřejně si můžeme v denním tisku číst neveřejné hovory bývalého předsedy vlády (získané odposlechem). Představu, že např. toto je veřejné, kdežto seznam podvádějících škol je tajný – považujeme za neuvěřitelnou.


2) Zařazení povinného druhého cizího jazyka vzhledem k rozsahu RVP ZV a snižující se disponibilitě hodin fakticky znamená návrat k jednotnému vzdělávacímu systému (mj. to znamená likvidaci volitelných předmětů).

AASKOL požaduje:
2a) Návrat tradiční české pedagogické terminologie do RVP (nikoli špatný překlad z angličtiny).
2b) Snížení počtu středoškolských RVP na 3–5, musí se jednat o rámcový dokument.
2c) Výsledkem revize nesmí být přepisování ŠVP ve školách.


3) Všechny dosavadní úpravy RVP znamenaly jejich zesložitění a redundantní agendu hozenou na bedra škol

AASKOL požaduje vyhlášení šestiletého moratoria na další přepisování RVP a vznik dalších.

Praha, 27. listopadu 2013

Výbor Asociace
Václav Klaus v. r., Vít Průša v. r.
www.aktivniskoly.cz

0 komentářů: