Eva Halfarová, Ivana Chramostová: Nebezpečné situace

úterý 10. prosince 2013 ·

Naše základní škola Opava – Šrámkova se zapojila do programu Extra třídy, v rámci kterého se rozhodla vytvořit brožurku komiksů s preventivní tématikou pod názvem Nebezpečné situace.

Na tvorbě komiksů se velkou měrou podíleli sami žáci. Odborná komise Nadačního fondu Tesco nám udělila finanční grant na realizaci projektu v celkové výši 24 000 Kč.

Jako všechny děti, tak i my se můžeme setkat s různými situacemi, které mohou být pro nás a naše kamarády nebezpečné, proto pomocí komiksů oslovujeme své kamarády a veřejnost. Ve spolupráci s Policií ČR a odborníky na prevenci Magistrátu SMO jsme vybrali témata Pravidla na silnici, Pozor pes, Požár v lese, Únos, Krádež, Jehla a Marihuana, vymysleli jsme scénáře, nafotili a upravili na počítači příběhy. Každá situace obsahuje i metodický návod pro učitele, jak s materiálem pracovat.

Díky finančnímu grantu jsme mohli vytisknout 500 ks brožur komiksů. Pro děti okolních mateřských škol a žáky základních a speciálních škol pořádají žáci našeho žákovského parlamentu přednášky, kde tyto komiksy prezentují. Na závěr přednášky dostanou zapojené školy a školky naše brožury, aby s nimi mohli i nadále pracovat. Myslíme si, že můžeme tímto způsobem přispět k větší informovanosti o možných rizicích a někomu třeba i touto cestou pomoci. Pro naše žáky je to velká zkušenost – předávají informace, učí se diskutovat, vystupovat na veřejnosti, ale také se nad těmito problémy sami zamýšlejí. S tímto naším projektem jsme se zúčastnili například Týdne inkluze nebo projektu DOMINO.

Eva Halfarová, koordinátor prevence; Ivana Chramostová, ředitelka školy

0 komentářů: