Karel Vašíček: Nikola Tesla. Vizionář – génius – čaroděj – recenze

sobota 14. prosince 2013 ·

Nikola Tesla není široké veřejnosti tak známý jako např. Thomas Alva Edison. Přesto si zaslouží pozornost. Jak se uvádí v knize, tento vynálezce srbského původu „svůj intelekt uplatnil v několika samostatných oborech, nalezl základní vynálezy související s osvětlením, rozvodem elektřiny, strojním zařízením, částicovými zbraněmi, aerodynamikou a umělou inteligencí“ (kniha str. 434–435).

Marc J. Seifer: Nikola Tesla. Vizionář – génius – čaroděj. Triton, 2007. Váz., str. 512, ISBN 878-80-7254-884-2

Autor knihy věnoval sepsání knihy asi 15 let života, když předtím životu Tesly věnoval svoji disertaci. Je zajímavé, že povoláním je autor psycholog, přednášející psychologii na Bristolské a Rhodeislandské státní fakultě. Proto v závěru předkládá čtenářům psychoanalytický profil Tesly. Kniha je psána jako vědecká publikace s rozsáhlým poznámkovým aparátem, seznamem literatury a rejstříkem.

Pro nás je zajímavé, že Tesla vedle studia v Grazu studoval také v Praze, a tak autor čerpal také z pramenů knihovny a archivu Univerzity Karlovy. Tesla také v závěru života obdržel od československého státu Řád bílého lva. Kniha vyvrací rozšířené tvrzení, že Tesla byl Chorvat. Byl srbského původu, ale narodil se na území dnešního Chorvatska.

V mládí emigroval do Spojených států, kde nějakou dobu pracoval pro Edisona. Záhy se osamostatnil a vynalezl první úspěšné elektromotory na střídavý proud a zvládl přenášení velkých výkonů na velké vzdálenosti. Tak mohla být úspěšně využita ve prospěch lidstva elektřina. Jak jsem se dozvěděl z jiné knihy nakladatelství Argo o Einsteinovi, firma Einsteinova otce zkrachovala proto, že se soustředila na stejnosměrný proud. Podobně prosazoval stejnosměrný proud Edison. Zatím co Edison byl spíše praktik, Tesla byl velmi dobře teoreticky vybaven a byl schopen provádět složité matematické výpočty.

Kniha líčí celý život Tesly od narození až do smrti. Autor čerpá z dopisů a Teslova životopisu. Čtenář se tak dozví, jakému příkoří byl vystaven zvláště ve druhé polovině života, kdy ztroskotal jeho plán Světového telegrafického centra. Mnozí na jeho vynálezech zbohatli, jako např. George Westinghouse a jeho firma, aniž by byli ochotni mu platit. Z knihy se tak čtenář dozví, že Marconi, který je považován za vynálezce bezdrátové telegrafie a dokonce dostal Nobelovu cenu, byl zřejmě podvodníkem, který se úspěšně přiživil na Teslových vynálezech. Kniha je rozdělena na 48 kapitol a dva dodatky. Každá kapitola se zpravidla věnuje dvěma letům Teslova života. Jméno Tesly je dnes zvěčněno v jednotce indukce tesla.

Je velmi pravděpodobné, že jeho snahy o bezdrátové šíření elektrické energie byly spíše jeho fixní ideou a nebyl v této snaze úspěšný. Ostatně až v dnešní době se vědci dopracovali k řešení bezdrátového přenosu elektřiny na menší vzdálenosti, ovšem zdá se zatím, že bude sloužit pouze pro potřeby kartáčku na zuby nebo holících strojků. V závěru života byl Tesla výstředním podivínem, který žil na dluh. Jeho stručný životopis najdou čtenáři na serveru www.elektrika.cz.


Knihu si můžete objednat ZDE.

0 komentářů: