Šárka Miková: Ze semínka slunečnice maceška nevyroste

čtvrtek 16. ledna 2014 ·

Aby se dítě jednou umělo realisticky hodnotit a mohlo naplňovat svou potřebu sebenaplnění a seberealizace, musí se především naučit rozumět tomu, jaké je – kdo je, co je mu přirozené a jde mu snadno, co mu přirozené není a musí se hodně snažit, aby to zvládlo.

Zdroj: Bulletin pro školy Varianty XII/2013, str. 4


Musí se naučit vážit si samo sebe za to, jaké je a co zvládá (sebeúcta) a mít odvahu a vůli dosahovat svého maxima, pracovat na svém rozvoji a zlepšování.

Na této cestě potřebuje dítě významnou podporu nás dospělých, rodičů a učitelů. Bohužel často místo toho, abychom ho na jeho cestě citlivě doprovázeli, míváme tendenci mu ukazovat, že jiná cesta by byla lepší nebo mu rovnou dáváme najevo, že není takové, jaké si ho přejeme mít.

Snažíme se ze semínka slunečnice vypěstovat macešku. Já, dospělý, jsem nějaký. To, co vyhovuje mně, nabízím dětem a očekávám, že jim to bude také vyhovovat. Podle toho je pak hodnotím. Dva příklady za všechny:

„Rád se držím toho, co se mi osvědčilo, a myslím si, že přesně tohle potřebují i děti. Proto od nich očekávám, že budou pracovat podle naučených postupů. Vadí mi žáci, kteří se nedrží zadání a polemizují se mnou o tom, že by to přece šlo udělat ještě nějak jinak.“

„Mně vyhovuje, když mě nikdo nesvazuje a mohu si věci dělat po svém. Ve výuce proto očekávám, že žáci budou rozvíjet svou tvořivost, a vadí mi, když nechápou, co po nich chci a v průběhu práce se pořád ptají, jestli to dělají dobře.“

Čím je dítě menší, tím více jeho sebepojetí ovlivňuje to, jak ho vnímají a jak o něm mluví osoby, které jsou pro něj osobně významné. Zpočátku především rodiče, později také učitelé. V předškolním a mladším školním věku nemá dítě ještě natolik rozvinuté poznávací schopnosti, aby dokázalo vyhodnotit, zda to, co o něm dospělý říká, je nebo není pravda. Bere to prostě jako fakt. Přitom se může stát, že dva různí dospělí, v souladu se svou osobností, hodnotí jedno dítě naprosto rozdílně:

„Ondra je od začátku docházky do MŠ takový zvláštní. Nereaguje na pokyny, nechce v kroužku vyprávět, co se dělo o víkendu apod. Dřív kreslil obrázky jenom černou a hnědou, tak jsem se ptala matky, jestli nemají doma nějaké problémy, že má v sobě schovaný smutek a vztek. Říkala jsem mu, že už přece není malý a dávno ví, co se kreslí jakou barvou, že má nakreslit kmen hnědý, korunu zelenou a slunce žluté. Že to už přece zvládají menší děti a jemu je pět a půl.“

„Ondra je v kontaktu velmi milý. Mluví méně a předpokládám, že neprojeví vše, co umí a zná. Mezi dětmi se dobře adaptoval, ale zatím nevyhledává kontakt s ostatními dětmi, hraje si většinou sám. Do společných činností vedených dospělým se zapojuje se zájmem, ale někdy odchází do svého vlastního světa. Jeho obrázky jsou velmi originální, rád si volí sám to, co bude tvořit. Když si k němu sednu a popíšu to, co na obrázku vidím, rozpovídá se o svých představách a je pak snadné si s ním o čemkoliv povídat.“

Ondra brzy nastoupí do školy. Bude se nacházet opět v novém prostředí, bude si muset zvyknout na nová pravidla, nový systém. Systém, ve kterém už „o něco jde“. Přestože by ve škole mělo jít především o to, co se dítě skutečně naučí, rodiče (a často i učitelé) dávají najevo, že je důležité to, jaký výkon dítě podá a jak je za něj hodnoceno. A úspěch i neúspěch vnímá dítě v tomto období vždy v kontextu vztahů k nejbližším osobám. V prvních letech školní docházky má ocenění osobně významnou autoritou větší váhu než samotný výsledek. Je tedy zřejmé, že úloha učitele je v tomto věku pro dítě zásadní – jak o něm smýšlí a mluví jeho učitel, tak dítě hodnotí samo sebe. Ale co když učitel promítá do hodnocení dítěte svou vlastní osobnost a snaží se ze slunečnice vypěstovat macešku?

Šárka Miková, psycholožka, Mea Gnosis, s. r. o.


Pro inspiraci

Košťálová, H., Miková, Š., Stang, J.: Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Portál, Praha 2008

www.teorietypu.cz. Web zaměřený na typologii osobnosti sloužící jako platforma pro sdílení zkušeností rodičů, učitelů a dalších zájemců.

0 komentářů: