Novinky PK JAK za prosinec 2013

sobota 1. února 2014 ·

Dozvíte se, co nového přibylo v závěru roku v Pedagogické knihovně J. A. Komenského v Praze z oblasti pedagogiky, psychologie a literatury pro děti a mládež. Zajímavá tematická rešerše zmapovala téma E-knihy a e-čtečky a jejich pedagogické uplatnění.

Novinky PK JAK za prosinec 2013

Knihy (hlavní fond)

novinky za listopad a prosinec:
pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory

Sukova knihovna (literatura pro děti a mládež)
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi


Tematická rešerše
E-knihy a e-čtečky a jejich pedagogické uplatnění

0 komentářů: