Celostátní kolo Matematické olympiády 2014 v Ostravě

pátek 11. dubna 2014 ·

Od neděle 23. března do středy 26. března se Ostrava stala dějištěm Ústředního kola Matematické olympiády. Talentovaní studenti z celé České republiky soutěžili v náročných teoretických a praktických úlohách.

Nejlépe si letos s matematickými úkoly poradil Pavel Turek z Gymnázia Olomouc – Hejčín, druhá příčka připadla Filipu Bialasovi z Gymnázia Opatov a třetí místo obsadil Radovan Švarc z Gymnázia Česká Třebová. Nejúspěšnější účastníci budou reprezentovat Českou republiku na Mezinárodní matematické olympiádě, která se uskuteční v červenci v jihoafrickém Kapském městě. Od partnera soutěže, Skupiny ČEZ, každý z nich získal příspěvek 10 000 Kč na další vzdělávání.

Více než 40 účastníků 63. ročníku Matematické olympiády řešilo příklady, se kterými se v běžné výuce nesetkají. „Kromě náročného počítání byl pro soutěžící připraven zajímavý doprovodný program. Navštívili mimo jiné národní kulturní památku Dolní oblast Vítkovice a zhlédli divadelní představení Hráči,“ popisuje Antonín Balnar, ředitel Wichterlova gymnázia v Ostravě – Porubě a zástupce organizátorů olympiády.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v prostorách Magistrátu města Ostravy. Zúčastnila se ho
i zástupkyně Skupiny ČEZ, partnera Matematické olympiády. „Bylo mi potěšením být při oceňování dnešních vítězů. Přeji jim do budoucna mnoho úspěchů a budu ráda, pokud je znovu potkám, třeba ve Skupině ČEZ. Chytří studenti matematiky pro nás představují zdroj potenciálních zaměstnanců s vysokou kvalifikací,“ přibližuje specialistka pro nábor Skupiny ČEZ Martina Sýkorová. Ta finalistům přijela předat šeky na 10 tisíc korun.

Vítězem se stal Pavel Turek z Gymnázia Olomouc – Hejčín. „Klíčem ke zdárnému splnění úloh je, když matematika člověka baví,“ říká Martin a hned dodává, že nejtěžším pro něj bylo se maximálně soustředit po celou dobu soutěže. Z druhého místa se radoval Filip Bialas, který dochází na pražské Gymnázium Opatov. „Nejsložitější byla jedna geometrická úloha, kterou vyřešili jen dva soutěžící,“ dodal Filip. Jako třetí se umístil Radovan Švarc z Gymnázia Česká Třebová, který stejně jako zbylí dva úspěšní účastníci vyzdvihl význam důkladné přípravy: „Před podobnou soutěží je důležité pročítat množství příkladů, procházet matematické texty či jezdit na matematická soustředění.“

Letos v červenci budou nejlepší řešitelé reprezentovat ČR na Mezinárodní olympiádě v Jihoafrické republice. Z loňského klání v Kolumbii si čeští zástupci přivezli jednu zlatou a tři bronzové medaile. Jedním z bronzových medailistů byl právě Radovan Švarc, který se v dnešním celostátním kole umístil jako třetí.

0 komentářů: