Co nového přibylo v Pedagogické knihovně J. A. Komenského v únoru?

sobota 12. dubna 2014 ·

Vyberte si z odborných článků a z pestré palety nových knih z pedagogiky, psychologie a dalších společenskovědních oborů nebo z literatury pro děti a mládež. Tematická rešerše je věnována ekonomice školství za rok 2013.


Novinky za únor 2014

Knihy (hlavní fond):
pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory

Sukova knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi

Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů

Tematická rešerše: Ekonomika školství v ČR – za rok 2013

0 komentářů: