Hana Jenčová: Prestižní soutěž mladých matematiků

pátek 4. dubna 2014 ·

Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty (PřF) Ostravské univerzity v Ostravě (OU) intenzivně žije přípravami na 24. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka. Prestižní soutěž všech talentovaných matematiků tu vypukne již 4. dubna 2014.

Tuto unikátní akci pořádá katedra matematiky OU v Ostravě již tradičně každým rokem. Soutěž se dělí do dvou kategorií. První kategorie je určena studentům prvního a druhého ročníku vysoké školy (letos se do ní registrovalo 91 studentů), druhá kategorie je pro studenty třetího, čtvrtého a pátého ročníku VŠ (letos se 71 registrovanými studenty).

Rok co rok se na soutěž sjíždějí nejlepší studenti matematiky z desítek nejen evropských univerzit. Letos z celkem 35 většinou evropských univerzit. Stabilně se soutěže účastní studenti z Bogoty (Kolumbie), Petrohradu, Moskvy (Rusko), Kyjeva (Ukrajina), Helsinek (Finsko) a Barcelony (Španělsko).

Soutěžícími jsou často vítězové či úspěšní řešitelé matematických olympiád v jednotlivých státech. Mezi univerzitami s vysoce kvalitním obsazením můžeme zmínit Prahu, Bratislavu, Varšavu, Krakov, Budapešť, Vídeň, Moskvu, Petrohrad a další. V minulých letech se této prestižní soutěže zúčastnili například i soutěžící z Číny.

Ostravská soutěž Vojtěcha Jarníka je nejstarší matematickou soutěží v Evropské unii. Jejími hlavními organizátory jsou akademičtí pracovníci katedry matematiky PřF OU.

0 komentářů: