Univerzita Pardubice úspěšně pokračuje v popularizaci vědy

čtvrtek 3. dubna 2014 ·

Počátkem měsíce března Univerzita Pardubice odstartovala další popularizační projekt zaměřený na propagaci vědy a technických a přírodovědných oborů, zejména mezi mládeží. Univerzita během dalšího půldruhého roku uspořádá pro mládež na dvě stě oblíbených populárně-naučných akcí. Žáci základních škol, studenti středních škol i jejich pedagogové se tak na jeden rok stanou součástí univerzitního vědeckého světa. Ke spolupráci přizvala univerzita sedm partnerů, hlavními jsou pardubické střední školy.

Univerzita Pardubice připravila pro další období a zejména další školní a akademický rok různé typy populárně-naučných akcí, které se zaměří především na prohloubení systematické práce se studenty středních škol a jejich pedagogy. Během jediného roku pro ně připraví na dvě stě různých vzdělávacích, populárně-naučných, zážitkových akcí, během kterých se zájemci detailněji seznámí nejen s přírodními a technickými disciplínami, ale s moderní vědou a vědeckým bádáním obecně.

„Univerzita ve spolupráci se sedmi partnery projektu chce žákům a studentům ukázat, že studium zejména technických a přírodovědných oborů je zajímavé, umí být i zábavné a navíc jim může zajistit dobré pracovní uplatnění v jejich budoucím životě," vysvětluje význam projektu jeho řešitelka ing. Valerie Wágnerová, kancléřka univerzity.

Žáci budou moci absolvovat specializované workshopy a exkurze na pracoviště některé ze sedmi fakult Univerzity Pardubice, účastnit se přednášek a besed. Budou se moci zapsat do technických zájmových kroužků, strávit v létě jeden týden v univerzitní letní škole nebo se zapojit do studentské badatelské činnosti.

Pro pedagogy základní a středních škol je připravena řada odborných seminářů z chemie, fyziky a matematiky, technologie a dopravy, restaurování nebo elektrotechniky a informatiky. Kurzy jim mají pomoci zatraktivnit vyučovací hodiny, poradit, jak udržet pozornost studentů nebo jak vzbudit zájem o danou problematiku. Cílem projektu je mimo jiné prohloubit spolupráci mezi univerzitou a základními a středními školami v kraji a širším okolí. K tomu poslouží nejen akce pro žáky, ale i další akce a setkávání pedagogů a akademiků, která umožní další vzdělávání, výměnu zkušeností, diskusi témat spojených s podporou a prohloubením zájmu mládeže o technické a přírodovědné obory.

„Interaktivní vzdělávací zážitkové akce představují nejlepší prostředek, jak přivést mladé lidi k vědě. Ukázat jim vědu takto naživo se nám v posledních několika letech velmi osvědčilo a jsme rádi, že v nich díky novému projektu a spolupráci s partnery a základními a středními školami můžeme pokračovat a nadále pracovat s nadanými středoškoláky a zájemci o technické a přírodovědné obory a budovat jejich vztah k vědeckému vnímání věcí kolem nás," uvádí řešitelka nového projektu ing. Valerie Wágnerová.

Projekt tak pomůže prohloubit komplexní systém vzdělávacích aktivit a odborné přípravy pedagogů, kteří pracují s mládeží. Pokusí se zavést nové formy volnočasového učení žáků s aktivním zájmem o vědu a nové poznatky a podpořit tak jejich pozitivní vztah k vědeckému bádání.

Projekt Brána vědě/ní otevřená II je pokračováním obdobného úspěšného dvouletého projektu BRAVO, který v květnu končí. Partnery projektu jsou pardubické střední školy – Gymnázium Mozartova, Střední průmyslová škola chemická, Střední průmyslová škola elektrotechnická a VOŠ, Střední zdravotnická škola, také Gymnázium Ivana Olbrachta v Semilech, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje a Institut rozvoje evropských regionů o.p.s. Ke spolupráci je pak přizvána celá řada dalších základních a středních škol, na nichž budou některé akce pro mládež probíhat nebo které se budou aktivně populárně-naučných a vzdělávacích aktivit účastnit.

Těmi nejbližšími, na které se může mládež těšit, jsou: v úterý 8. dubna – Noc mladých výzkumníků na pardubickém zámku, v 2. polovině dubna – Věda a technika na dvorech škol, v úterý 17. června – Vědecko-technický jarmark v historickém centru města, v srpnu – letní školy a denní kempy na fakultách univerzity. Další akce budou pokračovat v novém školním – akademickém roce.

Od března letošního roku až do června 2015 tak projekt umožní rozvíjet univerzitní popularizační aktivity, na něž získal univerzitní tým a projektoví partneři téměř 25 milionů korun.

Kontakt:
Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka – mluvčí Univerzity Pardubice
odborný garant – řešitelka projektu
tel.: 466 036 555, e-mail: promotion@upce.cz

0 komentářů: