Ludmila Kubelková: Z rešerše článků z českých časopisů za březen

sobota 26. dubna 2014 ·

V březnové rešerši najdou leccos zajímavého především ředitelé škol. Můžete se zde i seznámit s novinkami v Pedagogické knihovně J. A. Komenského za březen.

4. Standard ředitele ano, ale…: / [Standard of headmaster yes, but…: what should work in school management contain?] / co všechno by mělo být v charakteristice práce vedení škol / Jaroslava Štefflová – čeština
In: Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy – ISSN 0139-5718 – Roč. 116, č. 46 (2013), s. 20–21.
Názory několika ředitelů škol na osobní vlastnosti a odborné kompetence, které by měly být standardem pro výkon řídící funkce ve škole.
ředitel školy; řízení školy; manažerský personál; osobnost; osobní předpoklady; kvalifikace; způsobilostní minimum; způsobilost; psychologie osobnosti; názor; standard

5. Nesnadná pozice ředitelů škol / [Uneasy position of school headmasters: can further education help?] / může jim pomoci další vzdělávání? / Helena Plitzová – čeština
In: Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy – ISSN 0139-5718 – Roč. 116, č. 46 (2013), s. 22–23.
Začínající ředitelé škol nemají zpravidla na počátku své řídící dráhy ukončené funkční vzdělání. Jejich vstup do funkce byl rychlý a na přípravu měli málo času. Přesto přibývá počet frekventantů studia školského managementu, kteří se na budoucí vedoucí roli připravují v předstihu. V článku je uvedena analýza výsledků průzkumu (realizovaného v letech 2012–2013), jehož cílem bylo zjistit současnou situaci a převládající tendence právě v oblasti dalšího vzdělávání ředitelů škol.
ředitel školy; manažerský personál; kvalifikace; škola; manažerské vzdělávání; řízení školy; další vzdělávání; další vzdělávání učitelů; směr; analýza; průzkum; výsledek výzkumu; 2012–2013

9. K čemu je (nejen) řediteli školy nebo školského zařízení inspekční zpráva? / [What is inspection report for headmaster good for?] / Vladislava Coufalová – čeština
In: Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy – ISSN 0139-5718 – Roč. 117, č. 1 (2014), s. 13.
Inspekční zpráva České školní inspekce obsahuje hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Jde o jakýsi vzdělávací audit s definováním silných a slabých stránek, včetně návrhů a doporučení k zlepšení. Článek nabízí několik důležitých rad, jak by měli ředitelé škol se získanými výstupy inspekční zprávy pracovat.
hodnocení školy; hodnocení výuky; efektivnost vzdělávání; škola; hodnocení; inspekce; zpráva; ředitel školy; poradenství; poradenská služba; Česká školní inspekce

12. Prodloužit výjimku pro získání kvalifikace pedagogů, či nikoliv? / [To prolong exception for gaining teaching qualification, or not?] / Olga Šedivá – čeština
In: Týdeník školství – ISSN 1210-8316 – Roč. 22, č. 9 (2014), s. 3.
Názory ředitelů škol na možnost prodloužení desetileté lhůty pro pedagogy, kteří nemají podle zákona o pedagogických pracovnících odpovídající kvalifikaci, na její doplnění. Spíše než prodloužit lhůtu by někteří uvítali větší pravomoc v rozhodování, kdo ve škole může a nemůže učit, nebo výjimku pro starší pedagogy s dlouholetou praxí. Upozornění na nedostatečnou nabídku odpovídajících vzdělávacích programů pro učitele.
učitel; kvalifikace; pracovní kvalifikace; nekvalifikovaný pracovník; školský zákon; zákon; názor; ředitel školy; vzdělávání učitelů; studijní program

14. Kvalifikovanost učitelů – další oříšek pro ředitele škol / [Teacher qualification – another nut to crack for school principals] / Václav Trojan – čeština
In: Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol – ISSN 1214-8679 – Roč. 11, č. 2 (2014), s. 13–14.
Příspěvek se dotýká novelizace platného předpisu vyžadujícího plnou učitelskou kvalifikaci bez výjimky, hledá podstatu problému a formuluje závěr.
kvalifikace; učitel; ředitel školy; legislativa; školská legislativa; nekvalifikovaný pracovník; výklad; předpisy právní; kvalifikovaný pracovník

16. Fronty k zápisu – mizérie českého školství / [Queues for enrollment – misery of Czech education] / Jan Voda – čeština
In: Rodina a škola: časopis pro všechny rodiče a učitele – ISSN 0035-7766 – Roč. 61, č. 3 (2014), s. 14–15.
Autor článku, ředitel základní školy Magic Hill, se vyjadřuje k problematice zápisu do prvních tříd. Pokud rodiče chtějí zapsat dítě na jinou než spádovou školu, musí často podstupovat nedůstojné, mnohahodinové čekání před školní budovou. Autor argumentuje, že kritérium pořadí není pro přijetí ani objektivní, ani etické. Jak mají ředitelé škol s touto situací naložit? Jeden z návrhů je, aby přijímací řízení proběhlo formou loterie (podle vzoru z výběru do amerických tzv. magnet schools).
zápis; přijetí do školy; přechod z mateřské na základní školu; vztah škola – veřejnost; první stupeň; prioritní oblast; školství; výběrové kritérium; názor; rodiče; ročník 1


Novinky 
Pedagogické knihovny J. A. Komenského za březen 2014 

Knihy (hlavní fond):
pedagogika
psychologie

ostatní společenskovědní obory

Sukova knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ

naučná literatura
přečtěte si s dětmi

Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů

0 komentářů: