Paní Jana vyměnila kariéru v telekomunikacích za profesi chůvy a nelituje

pátek 18. dubna 2014 ·

Paní Vondráčková měla k dětem vždy blízko, profesně se ale práci chůvy nikdy nevěnovala. Když při mateřské začala dobrovolně vypomáhat a postupně vést vlastní kurzy v mateřském centru, stávalo se její dávné přání trochu reálnějším – stále jí ale chyběla kvalifikace. V Klubu K2 proto absolvovala kvalifikační kurz a zkoušku pro povolání chůvy předškolních dětí a nyní zvažuje, zda se nechat v oboru zaměstnat, či si založit vlastní miniškoličku.

Paní Janu to k práci s dětmi vždy táhlo. Studovala sice v Praze obchodní akademii a vyšší odbornou školu informačních služeb, o prázdninách ale pravidelně pomáhala s organizací dětského tábora, vyjela na léto pracovat jako praktikantka do školky v Německu a po maturitě dokonce rok pracovala jako au-pair v Anglii. Ještě při studiu vyšší odborné školy si přivydělávala hlídáním dětí, po škole se ale rozhodla věnovat se spíše administrativní činnosti.

„Hlídání dětí mě hrozně bavilo, ale myslela jsem si, že v budoucnosti naleznu lepší uplatnění v telekomunikacích,“ vzpomíná. Jana pak pracovala několik let jako osobní asistentka ředitele pro významnou českou společnost až do doby, než poprvé otěhotněla. V letech 2007 a 2010 se jí narodili dva synové, paní Vondráčková s nimi často navštěvovala mateřské centrum Macíček na Praze 2 a záhy se ukázalo, že ani po letech její nadšení z práce s dětmi nepolevilo. Trávila v centru se syny čím dál více času, začala vypomáhat s hodinami a po nějaké době se dokonce jako vedoucí ujala nárazově několika kurzů, programů a organizace představení pro děti s rodiči.


Talent a nadšení zvítězilo

„Bylo to asi rok a půl poté, co jsem začala čas od času pracovat pro mateřské centrum, když mě napadlo, že bych se mohla po mateřské věnovat dětem profesně,“ popisuje Jana chvíli, kdy jí po dlouhé době vyvstalo na mysli, že by mohla svůj talent a nadšení pro práci s dětmi zužitkovat a věnovat se hlídání dětí a práci s nimi i profesně. Mělo to ale jeden háček – Jana sice měla dlouholeté zkušenosti, ale chybělo jí oficiální ověření toho, že je pro práci s předškolními dětmi skutečně kvalifikovaná. Díky Klubu K2 se jí naštěstí v roce 2010 naskytla příležitost prohloubit si vzdělání v rámci akreditovaného kvalifikačního kurzu pro sociální pracovníky se zaměřením na péči o děti. „V tu dobu jsem byla doma s dětmi a říkala jsem si, že se péčí o děti a hlídáním rozhodně zabývat chci. Kurz samotný navíc vypadal zajímavě, tak proč si nerozšířit kvalifikaci,“ vysvětluje Jana, proč se rozhodla kurz absolvovat.


Kurz i zkouška NSK2 v Klubu K2

Kurz trval přibližně půl roku. Tvořilo jej přes 150 vyučovacích hodin, jejichž témata zasahovala do mnoha oborů. „Probírají se různá témata od zásad první pomoci, přes alternativní přístupy k výchově dětí, psychický vývoj dětí až k roli chůvy v rodině. Součástí kurzu je i třídenní praxe v předškolním zařízení,“ shrnuje záběr kurzu Regina Dlouhá, ředitelka Klubu K2, který kurz zaštiťuje. Paní Vondráčková se chtěla věnovat hlavně dětem předškolního věku, svou kvalifikaci v oboru se tak rozhodla ještě více specifikovat a na jaře letošního roku se přihlásila k navazující kvalifikační zkoušce v rámci NSK2 „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“. „Test byl docela náročný. Otázky jsme si sice vypracovaly s ostatními absolventkami, takže jsme byly docela připravené, ale nervózní jsme samozřejmě byly. Naštěstí to dopadlo dobře a díky NSK2 mám konečně oficiální oprávnění, abych mohla dělat, co mě baví,“ těší se z úspěchu čerstvě profesně kvalifikovaná chůva, která se nyní může nechat zaměstnat jako vychovatelka a profesionální chůva, nebo si založit živnost na péči o dítě do 3 let věku v denním režimu.


Plán B je vlastní miniškolička

Paní Vondráčková se teď chystá rozeslat životopisy do zařízení, kde by ráda pracovala. Pokud nenarazí na nic zajímavého, má připravený i plán B. „Když nic nenajdu, možná si otevřu vlastní miniškoličku, třeba jen pro 4 děti, to by mi pro začátek stačilo,“ uvažuje nahlas.


Klub K2

Poradenské středisko Klub K2, které kurz i zkoušku NSK2 poskytuje, se snaží různými projekty podpořit rodiny s dětmi. Jeho zástupci mimo jiné bojují za přesnější vymezení předškolní péče o děti. „Chůvy tráví s dětmi spoustu času, rodičům ani nikomu jinému ale není jasné, co od nich mohou očekávat a vyžadovat. O tom by se měla vést diskuze,“ shrnuje postoj Klubu K2 předsedkyně představenstva Karin Marques. Výsledkem snah klubu je kromě získání akreditace pro poskytování kvalifikace také pořádání seminářů, přednášek, poskytování poradenství a provozování školky.


O Národní soustavě kvalifikací

Národní soustava kvalifikací (NSK2) je národní projekt MŠMT, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Cílem Národní soustavy kvalifikací je určit a popsat jednotlivé profesní kvalifikace tak, aby byly samostatně uplatnitelné na pracovním trhu v ČR. NSK2 pomůže těm, kteří z nějakého důvodu nedokončili školu a chtějí si doplnit vzdělání. Pomůže také všem, kteří pracují v jiném oboru, než který vystudovali a potřebují mít hodnověrný doklad o svých znalostech a dovednostech. K dnešnímu dni bylo vytvořeno 496 standardů profesních kvalifikací. Od zahájení projektu Národní soustavy kvalifikací v roce 2005 do konce května 2013 bylo vykonáno cca 79 000 zkoušek.

Více informací: www.narodni-kvalifikace.cz, www.nuv.cz/nsk2, www.vzdelavaniaprace.cz

Kontakty:
Jana Vondráčková
absolventka zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
tel.: 777 228 490, e-mail: javond@seznam.cz

Karin Marques
předsedkyně a zakladatelka představenstva Klubu K2 (o. p. s.)
tel.: 607 972 882, e-mail: karin.marques@osf.cz

0 komentářů: