Radomír Rais: Bez vody by nebylo života na Zemi

středa 30. dubna 2014 ·

Ve středu 16. dubna 2014 žáci ve štěpánovské základní škole oslavili s předstihem nastávající Den Země. Tento svátek, který v kalendáři obsadil trvale pevné místo dne 22. dubna, původně vycházel z oslav jarní rovnodennosti a příchodu jara. V současném ekologickém pojetí upozorňuje Den Země na dopady ničení životního prostředí a vychovává budoucí generace k lepší ochraně přírody.


„Ubývá míst, kam chodívala pro vodu…"

Jednu ze základních životních podmínek představuje voda – voda pitná tekoucí z kohoutku; voda užitková pomáhající člověku s prací; voda zachraňující životy, čistící naše těla i tišící žízeň všech; voda ničící nesoucí záplavy a povodně; voda domovská útočiště mnoha živočichů a rostlin; voda sytící hojností ryb; voda sportovní kluzká jako led i sypká jako sníh; voda tvůrčí modelující naši matičku Zemi ač sama bez tvaru v úžasné scenerie; voda létající lehčí než vzduch líbající nebesa; voda vědkyně součást mnoha chemických procesů; voda kouzelná potěšující lidský zrak ranními mlhami i duše poetů krůpějemi rosy; voda zpívající hrající bez únavy a odpočinku tóny bouřlivé i tiché jako schovaný lesní potůček prorážející si cestu k cíli zarostlou mýtinou; voda malující krásnými tvary na zamrzlá okna či štětci a barvami ve školních lavicích; voda osvěžující v parném létě u koupaliště a v neposlední řadě také voda skotačící a dovádějící s našimi ratolestmi při nejrůznějších hrách…

Ano, již jste pochopili, že výčet důležitosti této chemicky jednoduché, ale nanejvýš důmyslné sloučeniny by trval ještě dlouho. Ani slov chvály by nebylo méně. Proto je nutné tuto tekutinu chránit a mluvit o jejím významu i s dětmi. Vody není nikdy dost. A pokud v některé části světa přebývá, jiná trpí jejím naprostým nedostatkem. Je možné, že klimatické změny způsobené pravidelností přírodních cyklů i jako důsledky narušující lidské činnosti během pár let rozdají vodní karty zcela nově a naše krajina bude trpět úbytkem vody nebo neschopností přívalovou vodu zadržet.


A jak Den Země probíhal?

Tento den se stal vyústěním týdenních příprav, při kterých děti v jednotlivých předmětech provázel jeden společný jmenovatel, a to voda. Tvořily básně a pohádky, počítaly příklady inspirované touto tématikou, malovaly, zpívaly písně o vodě, uvědomovaly si její důležitost a význam v předmětech typu přírodověda, chemie, fyzika apod.

Ve středu po společném zahájení na dvoře školy a přivítání bohem Poseidonem, nesmrtelným vládcem všech moří – vodního živlu, představovaným naším nenahraditelným panem školníkem, zazněly tóny Modlitby za vodu od skupiny Hradišťan přednesené a cappella jádrem školní pěvecké formace Pelčata a žáci se odebrali k nejrůznějším aktivitám.


Den Země na prvním stupni ZŠ Štěpánov

Mladší žáci ve věku sedm až jedenáct let navštěvovali tzv. studánky podle předem pečlivě připraveného harmonogramu se svými třídními učiteli. Průvodce na stanovištích výborně ztvárnili nejstarší žáci devátého ročníku.

"Studánka věčné vody" představila tuto životodárnou sílu v její proměně a nekonečném koloběhu.
Nejbližší minerální prameny s ochutnávkou a význam i "obyčejné" pitné vody jako základu života pro fungování lidského těla odhalila "Studánka živé vody".

"Studánka vzácné vody" upozorňovala své návštěvníky na nutnost vodou šetřit a neplýtvat, neboť ač se nachází téměř všude kolem nás, její čistota a nekontaminovanost se snižuje.

Voda je také nenahraditelným domovem i kolébkou mnoha druhů rostlin a živočichů. O tom vyprávěla dětem "Studánka blízké vody".

"Studánka kouzelné vody" odhalila všem své proměny a kouzla, kterých je schopna z pohledu fyzikálního i chemického.

Kde je voda, musí být i někdo, kdo se z ní raduje. "Studánka veselé vody" si dovolila žákům s ní nejen pohrát, ale také si třeba uvědomit při soutěži v nošení vody na hlavě, že v suchých oblastech např. Afriky je tato naše domácí "samozřejmost" mnohdy vzdálená i kilometry od domova, a to ani ne v dobré pitné kvalitě.

Oceňme nyní některé z prací našich žáků.

Mgr. Radomír Rais


Pohádka o vodě (Sladká Simona, 2. A)

Jednoho dne se voda rozhodla, že půjde pryč. Vzala si na cestu ovoce a zeleninu. Když voda měla všechno připravené, šla do Afriky. Všichni se v Africe radovali, ale naopak v Česku byl smutek. Neměli vodu! Ale v Africe měli oslavu.


Zázračná voda (Ryšavá Soňa, 5. A)

Voda, voda, vodička
je křišťálová kytička.
Když se každý napije,
tak přitom jasně ožije.

Voda je zázračný sen,
když kolem je.
Tak pojďte všichni ven
a zpívejte jéééééé.

Když je Den Země,
máme den vody,
pojďme rychle do pohody
a všichni se smějme.


Bez vody to nejde (Hejníček Samuel, 5. A)

Voda je modrá,
chuťově dobrá.
Piju ji každý den,
splní mi nejeden sen.

Dává mi sílu,
dodá vám odvahu.
Dopřeje nám míru,
mám skvělou náladu.

Bez vody to nejde,
působí jak živá.
Nebude-li čistá,
lidstvo rychle sejde.


Voda nad zlato (Gálová Denisa, 5. A)

Voda není jenom voda,
obchodovat se s ní nedá.
Třeba lidi v Africe,
musí vyjít z vesnice.

Na dlouhou cestu se dát,
třeba čtyři kilometry.
S bolestí se musí prát,
chybí už jen centimetry.

My plejtváme jak plejtváci,
oni jsou však kamarádi,
a proto nás mají rádi
i ti jejich spolužáci.


Průběh Dne Země na druhém stupni ZŠ Štěpánov

Motto: "Bez vody by nebylo života na Zemi."

Cílem projektu bylo prohloubit elementární znalosti žáků o životním prostředí, zvláště o vodě, která je jednou ze základních podmínek života na Zemi.

Žáci druhého stupně se nejdříve seznámili s vodní problematikou u nás i ve světě a potom se po skupinách vydali po závodivé stezce do Litovelského Pomoraví. Naším dalším cílem se stalo uklidit okolí „Kurfürstova ramena“, kde byla v roce 1993 vyhlášena Ptačí oblast. Náš žák 8. ročníku Pepa Souček objevil v této oblasti dvě černé skládky. Ty se nám povedlo po značném úsilí odstranit. Co všechno jsme v průběhu brigády objevili, bylo téměř neskutečné. Žáci se na vlastní oči přesvědčili, jak neomaleně se člověk dokáže k přírodě chovat a že je opravdu nutné se o naše životní prostředí starat. I přes velkou zimu nás hřál pocit z dobře vykonané práce a rozhodli jsme se, že podobnou akci co nejdříve zopakujeme.

Podrobnější informace s mnoha dalšími fotografiemi naleznete na www.zsstepanov.cz.

Mgr. Eva Novotná

0 komentářů: