Kateřina Lichtenberková: Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti finanční gramotnosti

čtvrtek 1. května 2014 ·

Patříte také k těm, kteří považují celoživotní vzdělávání za důležité? Speciálně to dle mého názoru platí pro učitele – vždyť oni jsou ti, kteří mají své znalosti, dovednosti a zkušenosti předávat dál. Proto je u nich neustálá práce na sobě o to důležitější.

Vzdělávání učitelům umožňují kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), povětšinou akreditované u MŠMT. Školy by měly mít na takovéto kurzy peníze v rozpočtu, v některých případech pak mohou využít financování např. ze šablon EU peníze školám.

V rámci portálu Finanční gramotnost do škol se snažíme, kromě tvorby materiálů pro výuku, zaměřovat právě na vzdělávání těch, kteří finanční gramotnost učí (ať už jsou to učitelé nebo osvícení rodiče). Pro učitele ZŠ/SŠ je připraven dvoudenní kurz DVPP – Finanční vzdělávání pro učitele. Na názory jsem se zeptala jednoho z účastníků tohoto kurzu – Luboše Janovského z VOŠ a SPŠ automobilové a technické v Českých Budějovicích.

Myslíte si, že je další vzdělávání pedagogických pracovníků důležité? Proč?

Jsem o tom zcela přesvědčen, obzvláště v oblasti finanční gramotnosti, kde má málo kdo z nás z čeho čerpat. Společensko-politický systém se po revoluci (1989) výrazně změnil, fungování v jeho rámci klade velký důraz na informace, práci s nimi a také pochopení samotného systému a jeho hodnot. To vše se (po)změnilo! A bezprostředně po té nebylo na co navazovat, zejména pro to je nutné v procesu (sebe)vzdělávání nezaostat!

Jak vznikla vaše potřeba zúčastnit se kurzu finančního vzdělávání?

Finanční gramotnost zapojuji do výuky na VOŠ Automobilní a technické v Českých Budějovicích, na které učím. A hledal jsem další pohled na tuto problematiku. Hlavně nové informační zdroje, ze kterých by bylo možné čerpat. V tomto ohledu jsem spokojen, protože mám v rukou novou učebnici FG, kterou považuji za lepší a komplexnější než doposud používanou.

Jaký vidíte největší přinos kurzu?

Získal jsem větší přehled v této oblasti, jak už jsem zmínil, mám nové informační zdroje a hlavně učebnici pro výuku, a také jsem poznal pana inženýra Škváru, který v této oblasti působí a považuji ho za skutečného odborníka.

Co konkrétně jste si z kurzu odnesl a používáte v praxi?

Učebnici Finanční gramotnosti – Ing. Škváry, ale také DVD s divadelním představením a prezentací soutěže FG, kterou pořádá společnost Coffet, a. s. V neposlední řadě také doporučení na další literaturu například od Aleše Michla – Michliq aj. Také podněty k zamyšlení, ověřování nově získaných informací a tudíž nový impuls v sebevzdělávání.

Pro koho je podle vás kurz vhodný?

Řekl bych, že záleží na skupině, která se sejde. Kurz má dostatečný potenciál pro vysvětlení základů FG, stejně tak jako získat širší a přitom podrobnější přehled a informace. Dokážu si představit, že se zúčastní jak začátečníci, tak i lidé ve FG pokročilý, například učitelé odborných předmětů, ekonomika, daně, bankovnictví, a další.

Jak byste tedy celkově kurz popsal a zhodnotil?

Kurz Finanční gramotnosti pro učitele byl nejvíce komplexním kurzem, kterého jsem se doposud zúčastnil. Musím ocenit schopnost lektora přizpůsobit obsah a úroveň přednášky znalostní úrovni účastníkům. Díky tomu bylo možné rozvinout diskusi a probrat témata, která jsou skutečně nad běžnou znalostí finanční gramotnosti zvlášť v úrovni středoškolského učitele, což mě skutečně potěšilo.

Záběr probíraných témat byl opravdu široký. Počínaje elementárním uvažováním a kupeckými počty, až po velmi promyšlenou práci s penězi, jak na úrovni běžných finančních produktů a komodit, tak i velice nadstavbové informace a techniky práce s penězi na kapitálových trzích (investováni na burze, devizový trh Forex apod.)

Zvlášť oceňuji přístup lektora, který ukázal, že výuka finanční gramotnosti není jen o věku, ale o mentálních a znalostních kvalitách posluchače. Zkrátka upozornil na nutnost, (před začátkem diskuse), analyzovat posluchače a v průběhu se snažit neustále dostávat zpětnou vazbu o tom, zdali „jdou posluchači s ním", jinými slovy, zda chápou, resp. v počátcích alespoň tuší, oč jde.

Například dospělý osmnáctiletý student může být gymnazijním premiantem připravujícím se na vysokou školu s finančními návyky a zkušenostmi získanými výchovou rodiny či autorit ze svého okolí. Stejně tak však učněm, který vstupuje do praktického života a nemusí byt po finanční stránce zdaleka tak dobře vybaven (možná k tomu ani nedostal příležitost). V takovém případě je směřování a styl přednášky zcela odlišný.

Pana inženýra Škváru považuji za velmi zkušeného odborníka, jak v oblasti finanční, tak i v práci s posluchači (studenty). Své kvality skutečně prokázal i během tak krátké chvíle jako byly ony 2 dny kurzu. Využíval velkého množství všemožných zdrojů, napříč polem osobnostmi, které se tématikou zabývají, některé známé, jako například Roberta Kiyosakiho, ale tak některé mě doposud zcela neznámé.

Finance a tedy i finanční gramotnost je plná složitých pojmů a myšlenek. Obzvlášť ve vzdělávání je nutné být schopen tuto myšlenku či pojem vyjádřit co nejjednodušeji a přitom ji nebagatelizovat, a ponechat jí tak její smysl, což se panu Škvárovi také dařilo.

Nejvíce mě asi překvapili informace (byly pro mě nové) z oblasti obchodováni se zlatem a zajímavosti v rámci obchodování na Forex, které mi byli impulsem pro další hledání informací. A to se přiznám, že se za úplného začátečníka v tématech finanční gramotnosti úplně nepovažuji.

Pokud i vy uvažujete o kurzu finančního vzdělávání pro učitele, můžete si napsat o další informace ZDE.

Věřím, že učitelů, kteří na sobě chtějí dále pracovat a rozvíjet se, bude stále více a více.Generální partner portálu

2 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
1. května 2014 v 20:27  

Člověk, kterého "překvapili informace" učí na střední škole a přispívá do učitelských listů. Jak tristní!! R. A.

Unknown řekl(a)...
5. května 2014 v 10:41  

Dovolte, abych na Váš komentář reagoval. Informace, které jsem měl na mysli, mě skutečně příjemně překvapily, nechtěl jsem je podrobně rozepisovat, protože se jedná o informace, které již byly nad rámec samotného kurzu. Dalo by to vyjádřit i jinak, to je pravda, ale byl to můj pocit (proto překvapily). Mohu Vás ale ujistit, že nešlo o nic, co by bylo běžně předmětem výuky na střední ani neekonomické vyšší odborné škole. A upřímně pochybuji, že by většina učitelů tyto informace měla. Pokud vy sama nejste člověk, který dnes stejně tak jako já, příležitostně obchoduje s investičním zlatem a zajímáte se o pokročilou Forexovou roboti (kterou také využívám), tak od Vás tento názor neakceptuji! Luboš Janovský