Karel Vašíček: Dějiny fyziky – recenze

sobota 3. května 2014 ·

Kniha Dějiny fyziky je zřejmě v našich krajích ojedinělá. V katalogu Národní knihovny Praha jsem našel jen dva tituly takového jména v češtině.

Ivan Štoll: Dějiny fyziky. Prometheus, Praha, 2009, váz. 584 str., 980 Kč, ISBN 978-80-7196-375-2

Jedna kniha (kterou jsem nedávno získal) je z 60. let a autorem je laureát Nobelovy ceny Max Laue a druhá je od Antonína Špeldy z roku 1969 a byla určena pro studenty Pedagogické fakulty v Plzni. Je třeba poznamenat, že dnešní doba přinesla prakticky současně ještě projekt Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Toto dílo Ivo Krause z ČVUT je pětidílné a nedávno vyšel poslední díl.

Kniha Dějiny fyziky je pojata velmi komplexně, sahá od prehistorických dob do současnosti. Má velmi nadstandardní provedení, barevnou obálku, je vázaná a má barevnou obrazovou přílohu. Tomu odpovídá cena 980 Kč. Kniha je rozdělena do částí: „Člověk a příroda“, „Stará fyzika“, „Klasická fyzika“, „Moderní fyzika“.

Samostatné kapitoly jsou v jednotlivých částech věnovány dynamice, elektromagnetismu, světlu a teplu, kvantové fyzice, atomu, jaderné fyzice, kosmonautice. Autorem kapitoly o kosmonautice je Marcel Grün, ředitel pražské hvězdárny a velký propagátor kosmického výzkumu. Vedle prakticky všech významnějších fyziků, kteří se zapsali do dějin oboru, jsou zde zmiňováni i vědci, kteří jsou opomíjení. Nechybí zmínka o vědcích, kteří působili na našem území nebo odtud pocházeli. Ať už Einstein, Kepler, Mach, Doppler, Prokop Diviš, Jan Marek Marci, Bohumil Kučera, G. Placzek a možná pár dalších. V příloze je přehled nositelů Nobelovy ceny za fyziku nebo významných fyzikálních objevů. Protože se v knize prakticky nevyskytují matematické vzorce a líčí tak dějiny fyziky na životě a díle jejích tvůrců, může se knihu přečíst i student vyšších ročníků střední školy se zájmem o fyziku.

Autor po studiích po studiích na MFF UK v Praze a fyzikální fakultě Moskevské univerzity pracoval v Ústavu jaderných výzkumů v Řeži u Prahy a od roku 1962 působí na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, kde zastával funkci vedoucího katedry a děkana. Zabýval se fyzikou plazmatu, kvantovou elektronikou a historií fyziky. Napsal učebnice fyziky pro střední a vysoké školy, práce z historie vědy a techniky a také životopisy několika významných fyziků.

RNDr. Karel Vašíček
exučitel matematiky, exprogramátor
www.mathpublishing.eu


Knihu si můžete objednat ZDE.

0 komentářů: