Jak vést žáky k aktivnímu naslouchání

pátek 2. května 2014 ·

Aktivní a hluboké naslouchání je dovednost, která vyžaduje pozornost a záměr naslouchat. Učitelé mohou vést žáky k aktivnímu naslouchání v rámci skupinové práce k určitému tématu.

Zdroj: Scio 6. 3. 2014


Můžete využít následující strategie: Nejprve si s žáky připomeňte pět základních pravidel pro naslouchání:

1. otevřenost – zdržte se kritiky a hledejte body, se kterými souhlasíte, i ty, které se vám nelíbí,

2. zvídavost – snažte se pochopit a něco se dozvědět, ne jen prosazovat svůj názor,

3. respekt – poslouchejte bez přerušování, případné otázky si poznamenejte na později,

4. schéma – hledejte vzorce, trendy, smysl mezi řádky,

5. záměr – naslouchejte s určitým cílem, zamyslete se nad tím, jak informace použít.

Další dvě obecná pravidla pro skupinovou diskusi jsou:
a) každý člen skupiny musí mít možnost promluvit jednou a teprve potom mohou všichni mluvit podruhé nebo potřetí,
b) položená otázka musí být nejdřív zodpovězena, potom lze pokračovat v diskusi.

Práce ve skupinách pak probíhá v následujících krocích:
1. žáci se rozdělí do skupin po čtyřech nebo pěti,
2. dostanou téma k diskusi,
3. každá skupina si zvolí vedoucího, který sleduje čas a dodržování pravidel,
4. jeden žák krátce promluví k tématu, ostatní naslouchají,
5. další žák položí otázku nebo komentuje vyslechnuté,
6. kroky 4. a 5. se opakují alespoň dvakrát nebo po stanovenou dobu,
7. vedoucí skupiny spolu s členy shrne diskusi a poukáže na vzorce nebo nové myšlenky,
8. výsledky skupina předloží ostatním ve třídě.

Původní text ZDE.


0 komentářů: