Novinky Pedagogické knihovny J. A. Komenského za duben 2014

sobota 24. května 2014 ·

Co pro nás připravila v dubnu nového Pedagogická knihovna J. A. Komenského? Dvanáct nových knih o výchově a vzdělávání, deset knih z oboru psychologie a upozornění na celou řadu dětských knih a odborných článků.


Novinky za duben 2014

Knihy (hlavní fond):
pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory

Sukova knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi

Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů

0 komentářů: