Pomoc v krizi z vysvědčení

pátek 27. června 2014 ·

Konec školního roku je často náročný pro děti i jejich rodiče. Nezisková organizace Lata, která dlouhodobě pracuje s ohroženou mládeží, proto připomíná, že zvládnout stres spojeným s vysvědčením pomáhají i speciální programy.

„Očekávání školních výsledků může být zátěží pro děti z fungujících rodin, natožpak pro ty, kterým kvalitní vztahové zázemí chybí, mají sklony k rizikovému chování nebo řeší všelijaké psychické obtíže a problémy spojené s dospíváním,“ říká ředitelka Laty Markéta Ježková.

Rozdávání vysvědčení a s ním spojený stres tak mnohdy vede k různým krizovým situacím nebo zhoršení psychiky dětí. Ne vždy je v silách rodiny takovou situaci vyřešit a pak je čas požádat o odbornou pomoc.

„Lata nabízí mladým lidem program ‘Ve dvou se to lépe táhne‘, ve kterém se mladému člověku dostává podpory od mírně staršího dobrovolníka, jenž obdobnými situacemi procházel v nedávné minulosti. Nabídne tak nejen svou zkušenost, ale i potřebný odstup od problému a jeho možná řešení. Zároveň dobrovolník klienta v průběhu školního roku přirozeně motivuje k zájmu o studium, což je nejúčinnější prevencí před ‘strašákem vysvědčení’,” uzavírá Ježková.


O občanském sdružení Lata

Občanské sdružení Lata – Programy pro ohroženou mládež pomáhá od roku 1994 sociálně ohroženým dětem a mladým lidem ve věku 13–26 let. Hlavní projekt „Ve dvou se to lépe táhne“ je založen na vrstevnické podpoře od vyškolených dobrovolníků, od nichž se klienti učí, jak se vypořádat s obtížnými životními situacemi a kvalitně trávit volný čas. Pomoc dobrovolníků je doplněna o odbornou péči sociálních pracovníků a další doplňkové služby. V roce 2012 rozšířilo sdružení své služby o program podpůrné individuální práce s rodinou. Jeho cílem je provázení rodičů v náročných momentech výchovy dětí, nalezení prostoru pro komunikaci mezi členy rodiny a posílení zdravých vazeb mezi nimi. Za svou práci získala Lata v roce 2013 mezinárodní Cenu Nadace ERSTE za přínos sociální integraci.

Více informací naleznete na www.lata.cz.

0 komentářů: