Škola v muzeu

pátek 1. srpna 2014 ·

Projekt Moravského zemského muzea Škola v muzeu, který je připravený ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, nabízí žákům a studentům konkrétních věkových skupin základních a středních škol vyučovací hodinu, která je připravená podle RVP.

Výukové moduly jsou zpracovány a prezentovány studenty Masarykovy univerzity v rámci kreditované praxe za dohledu odborných garantů Moravského zemského muzea. Projekt nabízí interaktivní vyučovací hodinu v reálném prostřední muzejní expozice, součástí jsou i pracovní listy a závěrečné shrnutí, jímž učitel ve škole ověří znalosti, které si žáci odnesli z hodiny. Záměrem je, aby se již učitelé k tématu v hodině nemuseli vracet.

Témata letošního ročníku byla:
– Fauna pro 3. a 4. třídu ZŠ
– Nerosty pro 4. třídu ZŠ
– Velká Morava pro 6. třídu ZŠ
– Savci pro 7. třídu ZŠ. Všechno má svůj řád aneb seznámení s řády savců
– Houby pro 1. ročník SŠ. Poznáváme houby
– Geologická období pro 3. ročník SŠ

Více ZDE.

Na nová témata pro školní rok 2014/15 vás upozorníme.

0 komentářů: