Poselství žáků ZŠ Šrámkova z Opavy doputovalo do Burundi

pátek 19. září 2014 ·

Naše škola zařazuje témata multikulturní výchovy pravidelně do celého vzdělávacího procesu. V dubnu loňského roku se v naší škole uskutečnil Týden věnovaný problematice uprchlictví.

Garantem je každoročně pod vedením Evy Halfarové žákovský parlament. Jedním z hostů byl zástupce organizace EEECC Maryia Arafasha z Burundi, který předal žákům poselství, na jehož základě měli žáci vytvořit výtvarné práce s vlastními návrhy řešení problematiky uprchlictví.

V letošním roce se v rámci projektu Světová škola uskutečnil Projektový den, kde jsme se zabývali problematikou uprchlictví a tím, jak lze předcházet konfliktům. Při zahájení proběhlo slavnostní předání obrázků, které namalovaly pod vedením Aleny Zapletalové žáci 4. B. Práce převzal Dr. J. Oriško a Mgr. J. Prokeš, zástupci východoevropského vzdělávacího a kulturního centra OPS, kteří zprostředkovali předání výtvarných prací. Projektového dne se zúčastnila také Mgr. Kateřina Sobotková z organizace Člověk v tísni.

Navzdory zpoždění způsobenému politickou situací a nyní i hrozbou eboly, proběhlo v srpnu slavnostní předání obrázků. Na Kurzu mírotvorné antropologie v Burundi, kterého se účastnili studenti a profesoři z Burundi, Rwandy a DR Konga, pořádaného organizacemi EEECC (ČR) a partnerské RAPRED Girubuntu z Afriky, posloužily naše obrázky jako pomůcka a studijní materiál k vysvětlení mezietnických vztahů. Studenti a profesoři se také dozvěděli, jak české děti vnímají Afričany. Obrázky jsou vystaveny a malé vernisáže se zúčastnil i bývalý prezident Burundi.

Jsme jediná škola, která se takovým těžkým tématem zabývá a poselství naplnila. Pro nás je poctou, že se o našich aktivitách dovídají na přednáškách afričtí studenti a profesoři.

Ivana Chramostová, Eva Halfarová

0 komentářů: