Jak učit a nevyhořet

úterý 14. října 2014 ·

Skupina pro pedagogy pro podporu prevence a zvládání syndromu vyhoření může pomoci učitelům zvládat intenzivní psychickou zátěž, které jsou vystaveni.

Pedagogové pracují pod intenzivním psychickým tlakem a jsou tak jako jedna z tzv. pomáhajících profesí velmi ohroženi syndromem vyhoření. Lze statisticky prokázat, že na školách působí učitelé, kteří buď vyhořelí jsou, nebo se tomu blíží. Ve snaze pomoci učitelům a vychovatelům v jejich nelehké roli nabízí EDUin možnost osvojit si přístup, který pomáhá psychickou stabilitu zachovat, případně obnovit.


Jak to bude probíhat (poprvé od 22. 10. 2014)

– Program bude probíhat formou uzavřené podpůrné skupiny pro 6–15 osob.
– Uskuteční se 4 setkání, vždy ve středu od 16 hodin (říjen až leden), 90 až 120 minut.
– První setkání proběhne 22. 10. 2014.
– Na každém setkání budou prezentovány a následně rozebrány a sdíleny 2–3 „případy“ (zážitky, příběhy, situace, stavy, pocity).
– Účastníci budou následně pilotní program hodnotit a poskytnou zpětnou vazbu organizátorovi.
– Tento pilotní cyklus je zdarma.
– Podmínkou účasti je, aby byli účastníci v přímé práci s dětmi (učitelé, vychovatelé, výjimečně asistenti).
– Skupině bude k dispozici profesionální facilitátor s psychoterapeutickým výcvikem.

Přihlášky (jméno, pracovní pozice, škola, osobní kontakt, stručně důvod přihlášení) na: Miroslav Hřebecký, miroslav.hrebecky@eduin.cz, tel.: 777 230 849

Mirek Hřebecký, koordinátor programu (EDUin), řekl: „Hlavní metodou práce budou prvky tzv. Balintovské skupiny. Postup umožňuje vyjádření a sdílení pocitů, sdílení dobré praxe, vzájemnou podporu. Nemusí sice vést k přímému řešení konkrétních situací, ale poskytuje velmi dobrý mentální trénink k tomu naučit se principy řešení a prevence.“

0 komentářů: